Sjukhustandsköterskornas Vårkurs med årsmöte Göteborg 24–25 maj 2018

Sjukhustandsköterskornas Vårkurs med årsmöte Göteborg 24–25 maj 2018

Onsdag 23/5 Mingel kväll. Anmälan krävs. Ingår i kursavgiften.

Torsdag 24/5 08.30-16.30
Mun-H-Center, nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser
Pia Dornérus, tandsköterska Information om Mun-H-Center samt 1000-inlärning
Lisa Bengtsson, logoped Oralmotorik
Maria Hall, tandsköterska Lågaffektivt bemötande/KomHit bildstöd
Tobias Karlsson, Föreläser om sin uppväxt och sitt liv som dansare.
Dansare och föreläsare känd från Let`s Dance
Kristina Edvardsson, Psykisk ohälsa.
Psykiatrisjuksköterska
17.45 Kvällsaktivitet

Fredag 25/5 08.30- 12.30 – Årsmöte
Gillis Edman, Föreläser med värme, ömhet och medmänsklighet kring livets helhet.
Begravningsentreprenör, föreläsare och författare.
Wivianne Sjöberg Andersson
Övertandläkare Klinikchef. Nya blodförtunnande mediciner och patienter som står på Bisfosfonater.
12.30 Lunch

Anmälan senast 31/3 och den är bindande: Anmälan till blombergeva@hotmail.com Tel 0705–635727
Uppge: Namn, kursavgift, e-mail arbetsplats, kostnadsställe och faktureringsadress. Ev. mat/allergi

Kursavgift: 3 800 för medlem i Sjukhustandsköterskesektionen. För icke medlemmar 4 800.
I kursavgiften ingår mingel, fika, lunch och middag dag 1. Fika och lunch dag 2.

Logi: Hotel Radisson Blu, Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg. Tel 031 7585040

Bokningskod: 2878221 Bokas senast 31/3

Frågor: marie-louise.lissborg@ vgregion.se tel 070 780 05 53