Jenny Persson Blom

Jenny Persson Blom, sakkunnig i smittrisker, regelavdelningen, Arbetsmiljöverket
Rubrik: Arbetsmiljöverkets regler om smitta och andra risker i arbetsmiljön
Datum: 3 februari
Tid: 14:35 – 14:55