Oscar Hammarfjord

Oscar Hammarfjord, Leg tandläkare, leg läkare, Med Dr. Göteborg
Rubrik: Från anafylaxi till hjärtstopp, bli trygg i den akuta situationen.
Datum: 4 februari
Tid: 10:30 – 12:00