Dentist and patient at medical center. Doctor treats a mature man teeth with dental drill. Orthodontist and prosthetics appointment.

”Vi vet genom tidigare enkäter att tandvårdspersonal får liknande skador som inom industrin. Men inga studier har belagt ett samband med exponeringen för vibrationer i arbetet”, säger Lars Gerhardsson, forskare vid Göteborgs universitet, och överläkare.