STF i samtal på Rosenbad

Hur skapar vi . en jämlik tandhälsa? Den frågan stod i centrum för rundabordssamtalet 7 juni som regeringen bjudit in tandvårdens parter till.
– Ett givande första möte, säger Marie Udén, sekreterare i Svenska Tandsköterskeförbundet, STF.

Inbjudan kom från folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, som själv inte kunde närvara sedan han sjukskrivits för utmattningssyndrom. Han ersattes av Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet. Bland dussintalet inbjudna fanns, utöver STF, representanter för bl.a Socialstyrelsen, SKL, Försäkringskassan och företrädare för folktandvården, privattandläkarna och tandhygienisterna.

Regeringen förde fram tre huvudfrågor på mötet:

  • Vilka är de största utmaningarna för att nå en mer jämlik tandhälsa?
  • Hur skapar vi incitament för ökat fokus på förebyggande tandvård?
  • Hur skapar vi ett sammanhållet och resurseffektivt tandvårdssystem?

En rad olika förelag fördes fram från de medverkande.

– Det fanns både åsikter om att göra stora förändringar av dagens system och att göra smärre förändringar inom ramen för dagens system, säger Agneta Karlsson.

– Det fanns dock bred enighet om att dagens system var oöverskådligt och att kunskaperna är för låga både bland patienter och personal.

Incitament för att ytterligare förbättra det förebyggande arbetet lyftes också, inte minst behovet av uppsökande arbete bland äldre.

Marie Udén, förbundssekreterare på STF, var nöjd efter samtalen:

– Vi hade en bra dialog, framförallt kring de socioekonomiska aspekterna. Bland annat diskuterades den klassiska frågan om munnen ska ses som en del av kroppen och om tandvård borde ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Eller om man ska behålla och vidareutveckla det nuvarande tandvårdsstödet.

Rundabordssamtalet på Rosenbad ses som en upptakt till den utredning som regeringen väntas tillsätta senare i år. Den ska få uppdraget att föreslå åtgärder för att minska de socioekonomiska skillnaderna inom tandhälsan.