Ansvarsområden

Förbundsstyrelsens ansvarsområden.

Utbildning/Bransch
Marita Fager
Marie Udén
Expeditionen

Odontologiska riksstämman
Expeditionen
Marie Udén
Mary Grace Sabado
Annika Wahlström

Yrkeskonferensen
Arbetsgrupp:
Karin Udén
Marie Udén
Annika Wahlström
Hela styrelsen

Redaktionsrådet
Annika Wahlström
Dan Wallander
Katarina Löwenbeck
Expedition

Representantskapet
Karin Udén
Marie Udén
Expeditionen

Myndigheter/ Organisationer
Marita Fager
Marie Udén
Mary Grace Sabado

Hemsidan
Marie Udén
Karin Udén
Dan Wallander

Planeringskonferens/FS möte
Expeditionen
Marie Udén
Annika Wahlström