Ansvarsområden

Förbundsstyrelsens ansvarsområden.

 

Utbildning

Frida Karlsson

 

Bransch

 

 

Odontologiska riksstämman

 

 

Yrkeskonferensen, Arbetsgrupp:

Karin Udén

Tina Hilding

 

Redaktionsrådet

Tina Hilding

Dan Wallander

 

Representantskapet

 

 

Myndigheter

Mary Grace Sabado (Remisser)

 

Hemsidan

Dan Wallander

 

Planeringskonferens/FS möte

 

 

Skolinformation

Frida Karlsson

 

Tandvård mot tobak

Inger Eriksson (adjungerande) 2022

Tina Hilding

 

 

Tidningsansvarig (utskick av tidskrifter)

 

 

KSAN

 

Utvecklingsgruppen

Dan Wallander (sammankallande)

Tina Hilding

Merja Fehler

 

Medlemsaktiviteter/samhörighet

Ida Vågberg

 

Fackförbunden

Anna Sydhagen