Ansvarsområden

Förbundsstyrelsens ansvarsområden.

 

Utbildning

Marita Fager

Merja Fehler

Marie Udén

Tina Hilding

Expeditionen

 

Bransch

Marie Udén

Tina Hilding

 

Odontologiska riksstämman

Expeditionen

Marie Udén

Mary Grace Sabado

Annika Wahlström

Anna Sydhagen

 

Yrkeskonferensen, Arbetsgrupp:

Karin Udén

Marie Udén

Merja Fehler

Annika Wahlström

Dan Wallander

Hela styrelsen

 

Redaktionsrådet

Annika Wahlström

Dan Wallander

Katarina Löwenbeck

Anna Sydhagen

Expedition

 

Representantskapet

Karin Udén

Marie Udén

Expeditionen

 

Myndigheter

Marita Fager

Marie Udén

Mary Grace Sabado (Remisser)

 

Hemsidan

Marie Udén

Karin Udén

Dan Wallander

 

Planeringskonferens/FS möte

Expeditionen

Marie Udén

Annika Wahlström

Merja Fehler

 

Skolinformation

Expeditionen

Marita Fager

Merja Fehler

Tina Hilding

Anna Sydhagen

 

Tandvård mot tobak

Marita Fager

Merja Fehler

Inger Eriksson (adjungerande) 2021

Expeditionen

 

Tidningsansvarig (utskick av tidskrifter)

Expeditionen

 

KSAN

Expeditionen

Annika Wahlström

 

Utvecklingsgruppen

Dan Wallander (sammankallande)

Annika Wahlström

Tina Hilding

Merja Fehler

Marie Udén

 

Medlemsaktiviteter/samhörighet

Hela styrelsen

Annika Wahlström (sammankallande)

Karin Udén (vice sammankallande)

 

Fackförbunden

Marie Udén

Anna Sydhagen