Reviderad och utökad upplaga av Handbok för tandsköterskor

"Det är nu fyra år sedan första utgåvan kom ut och under mina föreläsningar för tandsköterskor upplevde jag att tandvården utvecklas i snabb takt och att en del områden nu saknades i boken," säger författaren Christina Clasén Wibring.

Läroboken ”Handbok för tandsköterskor . – instrument, material och rutiner” ger kunskap, vägledning och riktlinjer i praktiskt och kliniskt patientarbete och vill stärka och inspirera tandsköterskor att känna trygghet och kvalitet i yrkesrollen. I andra upplagan av handboken har innehållet reviderats och utökats för att täcka nya kunskaper, arbetsmetoder och rutiner.

Bland annat har författaren lagt till kapitel om grundläggande tandanatomi, digital avtryckstagning (3D-teknik) och dental fotografering. En uppdatering av lagar och förordningar har också genomförts.

Författaren Christina Clasén Wibring är leg. tandhygienist och tidigare tandsköterska med lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete och som föreläsare på tandsköterskeutbildningar. Hon är också ledamot i ledningsgruppen för tandsköterskeutbildning.

– Det är nu fyra år sedan första utgåvan kom ut och under mina föreläsningar för tandsköterskor upplevde jag att mycket fattades i boken. Speciellt intressant tycker jag att kapitlet om den digitala världen är för tandsköterskorna, säger Christina Clasén Wibring.

– Med ny teknik kan tandsköterskan göra nya arbetsuppgifter som exempelvis digital avtryckningstagning där man scannar istället för att göra en avtrycksmassa. Även dental fotografering underlättar arbetet med att se före och efter behandlingar där bilder enkelt kan skickas till en specialist med en länk, säger Christina Clasén Wibring.

Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutiner. Dessutom beskrivs tandsköterskans roll i vanligt förekommande rutiner och arbetsmetoder, till exempel behandlingar där olika bricksystem används. Boken vänder sig till blivande eller yrkesverksamma tandsköterskor.