Tandvård mot Tobak

Svenska Tandsköterskeförbundet har en plats i styrelsen för Tandvård mot Tobak som har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

.
Snusfoldern
Det finns en handbok om snus från Sluta-röka-linjen. ”Du som arbetar inom vård, omsorg eller annan verksamhet kan vara till hjälp för de människor som önskar sluta med tobak. Saknas det möjligheter för att aktivt arbeta med tobaksavvänjning på plats är det möjligt att hänvisa/remittera patienter till Sluta-röka-linjen”. Läs mer på www.slutarokalinjen.se/for-yrkesverksamma/
.

.

Tobaksfri duo
Tobaksfri duo är en metod där barn och vuxen skriver ett kontrakt om att vara fri från tobak. Syftet är att minska och förebygga rökning (inklusive e-cigarett och vattenpipa) och snusning och alla dess negativa konsekvenser.
Här kan du se en film som berättar mer om vad Tobaksfri duo innebär.

Tack till Region Västernorrland