Tandvård mot Tobak

Svenska Tandsköterskeförbundet har en plats i styrelsen för Tandvård mot Tobak som har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en metod där barn och vuxen skriver ett kontrakt om att vara fri från tobak. Syftet är att minska och förebygga rökning (inklusive e-cigarett och vattenpipa) och snusning och alla dess negativa konsekvenser. 

Här kan du se en film som berättar mer om vad Tobaksfri duo innebär.

Tack till Region Västernorrland