Tandvård mot Tobak

Svenska Tandsköterskeförbundet har en plats i styrelsen för Tandvård mot Tobak som har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

.

Folktanvården Stockholm söker personer för studie om hur munhälsan påverkas av vitt snus

Användningen av vitt snus har ökat de senaste åren, och särskilt hos unga. Vilka effekter vitt snus har på munhälsan är idag inte klarlagt. Folktandvården Stockholm startar nu ett forskningsprojekt för att fylla kunskapsluckan och bedöma framtida tandvårdsbehov. Läs mer om projektet här. 

 

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en metod där barn och vuxen skriver ett kontrakt om att vara fri från tobak. Syftet är att minska och förebygga rökning (inklusive e-cigarett och vattenpipa) och snusning och alla dess negativa konsekvenser.
Här kan du se en film som berättar mer om vad Tobaksfri duo innebär.

Tack till Region Västernorrland