Ska jag påpeka att det inte går rätt till?

Etiska nämnden . får in många frågor inom många olika områden, och vi försöker svara på dem alla så gott vi kan. Denna gång en fråga om hur man ska göra om man ser att en tandläkare gör felbehandlingar och feldebiteringar.

Läs mer

Får man ignorera rekommendationerna?

Etiska nämnden . får in många frågor kopplade till den pågående Corona-pandemin, och vi försöker svara på dem alla så gott vi kan. Denna gång om en arbetsgivares skyldighet att följa de aktuella rekommendationerna och skyldigheten att följa arbetsmiljölagen.

Läs mer

Är det ok att vara grindvakt?

Att bli beordrad . att agera grindvakt under den pågående smittspridningen av Covid-19 är ofta en utsatt arbetsuppgift. Är arbetssituationen verkligen OK, undrar en frågeställare.

Läs mer

”Då mår jag dåligt och tänker på patienten”

En specialistklinik . fick en remiss från en kollega inom allmäntandvården. Patienten saknade många tänder som var extraherade och det fanns en stor osäkerhet om tandläkaren hade kompetens nog att hantera omständigheten. Hur skall tandsköterskan hantera situationen? Frågan besvarades av MonaLill Hulander på av STF:s etiska nämnd.

Läs mer

Hur mycket skit ska man behöva ta?

Det är händer tyvärr . att tandläkare beter sig väldigt otrevligt mot sin tandsköterska. Det ska du inte behöva acceptera. Om du råkar ut för detta och behöver stöd och hjälp för att sätta stopp för trakasserierna kan vi på Etiska Nämnden hjälpa dig. Här är ett exempel på hur vi stöttade tandsköterskan Eva som blev illa behandlad av sig tandläkare.

Läs mer

”Du måste gå till din arbetsledare”

En tandsköterska . fick höra från en patient att tandläkaren luktade sprit, något som patienten reagerat över flera gånger. Hur skall tandsköterskan hantera situationen? Frågan besvarades av MonaLill Hulander på av STF:s etiska nämnd.

Läs mer

”Det är olustigt att jobba på en oärlig klinik”

Det kan kännas . väldigt olustigt att känna till missförhållanden, eller till och med brottsliga handlingar på sin arbetsplats. Följande fråga om tandvårdsstödet kom in till STF:s etiska nämnd och vi vände oss direkt till Försäkringskassan för att få svar.

Läs mer

En solskenshistoria om samarbetsproblem

Tandsköterskan Anna . blev illa behandlad av tandläkaren hon jobbade med. Hon var på väg att säga upp sig men vågade till slut säga ifrån – och arbetet blev roligt igen.
“Jag hade kunnat åka med honom över hela världen och jobba, det blev så kul.”, skriver Anna i ett brev till Monalill Hulander, i STF:s etiska nämnd.

Läs mer

Succé för nya systemet

Det nya klagomålssystemet, . som lägger större ansvar på klinikerna, har blivit en succé! Åtminstone om man får tro IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
– IVO ser sin nya roll som en lärande myndighet, berättar MonaLill Hulander från STF:s styrelse, som var på dialogforum 3 december.

Läs mer

Nya klagomålssystemet: så påverkas tandsköterskorna

I januari . införde IVO ett nytt klagomålssystem som lägger ett större ansvar på klinikerna. Det är i första hand vårdgivaren som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och dess närstående.
– För en tandsköterska är det viktigt att känna till de nya rutinerna så att man kan hänvisa patienten rätt, säger Erja Anttonen, ordförande i STF.

Läs mer