Succé för nya systemet

Det nya klagomålssystemet, . som lägger större ansvar på klinikerna, har blivit en succé! Åtminstone om man får tro IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
– IVO ser sin nya roll som en lärande myndighet, berättar MonaLill Hulander från STF:s styrelse, som var på dialogforum 3 december.

Syftet med dialogmötet, som generaldirektören Gunilla Hult Backlund bjöd in till, var att informera om IVO:s förändrade tillsynsarbete. Hon var mycket nöjd med utfallet av de nya reglerna för hanteringen av klagomål.

Gunilla Hult Backlund, IVO

Hon fick medhåll av Svenska Tandläkarförbundets representant som också tyckte att omläggningen fått positiva effekter.

Systemet, som infördes i januari 2018, har lett till att IVO fått in betydligt färre ärenden i år. Det begränsar myndighetens utredningsskyldighet och lägger ett större ansvar på vårdgivarna, som i första hand ska ta emot och besvara klagomål från patienter och anhöriga.

Det har bland annat fått konsekvensen att IVO slipper hantera synpunkter på vårdkostnader. Och istället kan koncentrera sig på tillsynsärenden.

– IVO vill också i högre grad hjälpa vården framåt på olika sätt, bli en lärande myndighet och inte bara kontrollera, säger MonaLill Hulander.

– På mötet lyfte man fram fyra nyckelpunkter: vad som granskas, hur man granskar, vem som granskar och vem som ska granskas. Ambitionen är att lyssna mer på patienten för att kunna ge en god och säker vård.

Monalill Hulander, STF
Foto: Anna Tärnhuvud

IVO:s tillsyn gäller i första hand legitimerade yrkesutövare, inom tandvården alltså tandläkare och tandhygienister. Men de har under året även fått in ärenden som gäller tandsköterskor som utfört delegerade uppgifter.

– Jag frågade hur IVO hanterar sådana fall. Svaret jag fick var att IVO kan inleda en process och kritisera den personen.

– Men eftersom tandsköterskor, såväl utbildade som outbildade, inte är legitimerade kan man inte dra in yrkestiteln. Däremot har arbetsgivaren möjlighet att agera och, i sista hand, säga upp den som kritiserats. Omläggningen av klagomålssystemet ska utvärderas och redovisas i december 2019. Statistiken för 2018 presenteras i IVO:s årsrapport som blir offentlig i februari 2019.