STF söker nya ledamöter

Svenska Tandsköterskeförbundets avtryck är tydliga, inte minst när det gäller i utbildningsfrågan och certifieringen av tandsköterskor.

Har du intresse för tandvårdsfrågor . i allmänhet och tandsköterskans roll i synnerhet? Vill du vara med att bidra, påverka och arbeta för att stärka tandsköterskans roll, yrkesförbundet och dess medlemmar? Ta chansen att ta en plats i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse 2023.

Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) är en aktiv yrkesorganisation som visar på en mycket positiv utveckling. Förbundet är en tongivande röst inom tandvårdsfrågor och har nått stor framgång i frågor såsom den uppmärksammade certifieringen av tandsköterskor samt yrkesutbildningen genom Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).

Förbundet är också remissinstans. En remissinstans är en organisation eller myndighet som bjuds in att svara på en remiss, till exempel beträffande nya lagförslag. Med sina specialkunskaper förväntas då Svenska Tandsköterskeförbundet kunna ge ökad kunskap om lagförslagets nytta och konsekvenser.

Svenska Tandsköterskeförbundets syfte som yrkesorganisation är att stärka samhörigheten inom yrkeskåren. Förbundet skall dessutom kontinuerligt arbeta för medlemmarnas yrkesutbildning och kompetensutveckling. Förbundet består av moderförbund, sex olika sektioner samt sex olika lokalföreningar. Förbundsstyrelsen träffas ca fem gånger per år, däremellan arbetar vi i olika kommittéer.

STF söker nu nya ledamöter för perioden 2023–2024. Vi ser gärna sökande från hela Sverige. För mer information och intresseanmälan kontaktar du expeditionen: info@svetf.se senast den 12 december 2022.