Tandvårdspersonal undersöks för vibrationsskador

Tandvårdspersonal . utsätts för vibrationer i arbetet, men kopplingen till kärl- och nervskador är oklar. Inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet inleds därför en studie på 90 medarbetare vid Folktandvården Västra Götaland.

Läs mer

Kan risk för benskörhetsfraktur upptäckas av tandvården?

I en ny avhandling av . Folktandvården Stockholm och Karolinska Institutet har olika metoder för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur i tandvården undersökts. Resultatet visar att de röntgenbilder man trodde skulle kunna användas inte visar något samband. Däremot finns andra metoder som skulle kunna vara värdefulla för riskbedömning.

Läs mer

Mindre antibiotika i tandvården gav ingen ökning av endokardit

Sverige är ett . av få länder som tagit bort tandvårdsrekommendationen att ge antibiotika i förebyggande syfte till personer med ökad risk för infektion i hjärtklaffarna, så kallad infektiös endokardit. Efter att rekommendationen togs bort 2012 har det inte skett någon ökning av infektionssjukdomen, visar en registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Clinical Infectious Diseases.

Läs mer

Forskning av äldre och munhälsa gav stipendium

Maria Snögren, . doktorand vid Högskolan i Skövde, får Astrid Janzons stipendium för sin forskning. Hon studerar om en digital utbildningsplattform påverkar vårdpersonalens kunskaper om och attityder till munhälsa samt äldres beskrivning av vad munhälsa är.

Läs mer

Tandvården kan upptäcka benskörhet

Tandvården . kan spela en viktig roll för att upptäcka benskörhet. Genom ett närmare samarbete med sjukvården kan därmed flera benbrott förebyggas, menar forskaren Joanna Gullberg. Men intresset från läkarkåren är ljumt.

Läs mer

Nya sexvanor och tobak kan orsaka cancer i munhålan

Närmare 600 människor . drabbas varje år av cancer i munhålan.
Tobak är en orsak, förändrade sexualvanor kan vara en annan. Prognosen är dålig, runt hälften dör inom fem år. Men statistiken kan förbättras: om tandvården rutinmässigt inspekterade munslemhinnan.
– Vi kan göra skillnad, säger Jenny Öhman, övertandläkare i oral patologi.

Läs mer

Budskapet: Lyssna på barnen!

Rädsla, smärta, stress . och kommunikation stod i fokus under Barntandvårdsdagarna i Örebro 28–29 september.
– Det jag tagit med mig, bland det viktigaste, är att vi verkligen ska lyssna på våra barn, Ingela Stark, ledamot i STF:s Pedodontisektion.

Läs mer

Samarbete ska stärka kunskapen om sällsynta diagnoser

Sveriges tre . centra för sällsynta diagnoser inom odontologin utökar sitt samarbete. Tillsammans vill de lyckas nå ut med viktig information och samla all kunskap och erfarenhet kring de ovanliga tillstånd som en sådan diagnos kan innebära.

Läs mer

Tandvården kan se tidiga tecken på munhålecancer

Munhålecancer . upptäcks ofta i tandläkarstolen. ”Vi kan se tidiga tecken hos tobaksnyttjare innan de utvecklats till något allvarligare. Då har tandvårdsteamet en väldigt viktig uppgift: vi måste helt enkelt få patienten att sluta”, säger Mats Wallström, övertandläkare i käkkirurgi, i Göteborg.

Läs mer

Nya rökvanor ett hot mot tandhälsan

Parodontit . , tandlossning, ökar kraftigt just nu. Den slutsatsen drar Kristina Edman, tandhygienist i Falun. I sin färska doktorsavhandling visar hon att fallen fördubblats. Rökning är den enskilt största orsaken. – Vattenpipa och e-cigaretter är nya hot mot tandhälsan, säger hon.

Läs mer