Tandvårdspersonal undersöks för vibrationsskador

"Vi vet genom tidigare enkäter att tandvårdspersonal får liknande skador som inom industrin. Men inga studier har belagt ett samband med exponeringen för vibrationer i arbetet", säger Lars Gerhardsson, forskare vid Göteborgs universitet, och överläkare.

Tandvårdspersonal . utsätts för vibrationer i arbetet, men kopplingen till kärl- och nervskador är oklar. Inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet inleds därför en studie på 90 medarbetare vid Folktandvården Västra Götaland.

Att vibrationer från verktyg och maskiner kan leda till kärl- och nervskador är väl dokumenterat. Inom yrken i industrin samt bygg och anläggning är skador som domningar och ”vita fingrar” inte ovanliga efter ett yrkesliv med mycket utsatthet för vibrationer och slag. Därför finns i dag regler som bland annat säger att arbetsgivaren vart tredje år ska erbjuda medicinsk kontroll för medarbetare som regelbundet utsätts för vibrationer och slag.

Inom tandvården utsätts personalen också för vibrationer, men utan slag. Till skillnad mot inom industrin görs här inga rutinmässiga kontroller, utöver vanliga hälsoundersökningar. Dagens regler säger att kontrollerna bara gäller yrken där vibrationerna ligger under frekvensen 1 250 hertz. De verktyg som vibrerar i tandvården, exempelvis borrar, är mycket mer högfrekventa, runt cirka 5 000 hertz.

Förebygga arbetsskador

Lars Gerhardsson är forskare vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, och överläkare. I sitt kliniska arbete tar han emot patienter som drabbats av arbetsskador, och forskar i ämnet sedan många år.

– Vi vet genom tidigare enkäter att tandvårdspersonal får liknande skador som inom industrin. Men inga studier har belagt ett samband med exponeringen för vibrationer i arbetet. Det är det vi vill försöka göra med den nya studien, säger Lars Gerhardsson.

Studien görs på 30 tandhygienister, 60 tandläkare och 60 tandtekniker. Tandhygienisterna och tandläkarna rekryteras bland Folktandvården Västra Götalands medarbetare.

– Vi vill med forskningens hjälp kunna få bättre kunskap om arbetsskador i vår bransch, för att kunna förebygga dem bättre. Det var därför en självklarhet för oss att vara med i studien och se till så att den går att genomföra, säger Åsa Leonhardt, tandvårdschef forskning, utveckling och utbildning, Folktandvården Västra Götaland.

Vibrationsskadorna ökar

Ungefär 400 000 personer i Sverige har i dag ett arbete där de utsätts för vibrationer under mer än två timmar per dag. Av Lars Gerhardssons patienter kommer drygt 20 procent på grund av skador som uppkommit efter vibrationer. Och utvecklingen går åt fel håll.

– Vi ser en liten ökning av vibrationsskador, vilket är frustrerande. Det är ett av skälen till att jag kom in på att göra denna nya studie, säger Lars Gerhardsson.

Han betonar att det är viktigt med arbetsmiljön, men nämner också en sak som inte förändrats särskilt mycket genom åren.

– Om vi kan få tillverkarna att bli mer intresserade av att konstruera verktygen på ett sätt som gör att användaren inte exponeras för vibrationerna så vore mycket vunnet.

 

Fakta om studien

Deltagarna får svara på enkätfrågor om tidigare arbete, exponering för vibrationer och eventuella symptom. Varje deltagare får sedan besök av Lars Gerhardsson och hans kollega, fysioterapeuten Ewa Gustafsson. De genomför varsin uppsättning av tester under sammanlagt 90 minuter.

Det som undersöks är bland annat tryck, beröring, vibrationströsklar och känslighet för kallt och varmt i händerna. Metoden MEBA (Medicinsk kontroll vid ergonomiskt belastande arbete) används också, för att undersöka graden av muskuloskeletala besvär i nacke, axlar, armar och händer.

En viktig faktor är att undersöka eventuella skillnader mellan kvinnor och män. Detta går inte att genomföra bland tandhygienisterna, eftersom nästan alla är kvinnor. Därför är denna grupp 30 personer, medan grupperna för tandläkare och tandtekniker är 60 personer vardera, 30 kvinnor och 30 män.