Om förbundet

.

Utbildningsfrågan

STF fortsätter arbetet med utbildningsfrågan även fast vi nu har en nationell tandsköterskeutbildning. Detta för att få en tydlig och väldefinierad yrkesroll som vi alla kan dra nytta av. Dessutom höjer vi yrkets status och tryggar återväxten. Förutom en god grundutbildning arbetar vi med vidareutbildningar inom de olika specialiteterna. Vi anordnar också kursverksamhet.

Etiska nämnden

I vårt yrke är etiska frågor viktiga. De människor vi möter i vårt dagliga arbete ska känna trygghet med vår profession. Etiska nämndens uppgift är att bevaka och ta till vara tandsköterskornas intressen och dokumentera ställningstaganden i etiska frågor. Etiska nämnden ger också råd och rekommendationer i enskilda ärenden – där behandlingen av ärendet är konfidentiellt. Nämnden består av två professionella tandsköterskor som väljs på STF:s representantskap (mandattid 2 år)

Tidningen tandsköterskan

Du får 2 nummer av tidningen Tandsköterskan, direkt hem i brevlådan. Här finns samlad information om vad som händer lokalt och centralt. Tidningen belyser aktuella frågor, berättar om utbildningar och publicerar vetenskapliga artiklar och referat. Ett måste för alla som vill hålla sig á jour med vad som är på gång.

Nyhetsbrev
Du får 8 nyhetsbrev som komplement till tidningen Tandsköterskan.

Utveckling och påverkan

Som medlem i Tandsköterskeförbundet får du regelbunden information om utveckling och förändringar inom ditt yrkesområde. Det kan handla om bevakning av nya material och metoder eller nyheter inom skydds- och säkerhetsfrågor. Eftersom vi är remissinstans i tandvårdsfrågor har vi stora möjligheter att påverka framtiden. Vi har regelbundna kontakter med t ex Myndigheter och tandvårdsbranschen för att lyfta fram våra frågor.

Lokala Aktiviteter

Över hela Sverige finns en lokalförening av Svenska Tandsköterskeförbundet nära dig! Här träffas vi för yrkesinformation, erfarenhetsutbyte, föreläsningar och utflykter – men framförallt möter du kollegor som brinner för sitt yrke.