Rikstämman blir fysisk

Årets program är mer innehållsrikt än någonsin med över 60 programpunkter och Future Labs, om framtidens tandvård. Hela eventet är covid-säkrat och följer Folkhälsoinstitutet rekommendationer.

Läs mer

Nya regler kring arbetsanpassning

Från och med 1 juni i år . gäller en ny arbetsföreskrift om arbetsanpassning. Det innebär att den som har nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete ska få särskild arbetsutrustning, anpassade arbetsuppgifter, anpassade arbetstider, eller förändrad arbetsfördelning. Syftet är att undvika ohälsa eller att underlätta att komma tillbaka efter sjukfrånvaro.

Läs mer

Erfarenhet eller ärrfarenhet

Uppfann ett nytt ord . häromdagen. Ärrfarenhet. Vi pratade ganska djupt om hur livet var innan nu och efter nu. Ni vet den gamla serien friends som fått ett nytt uppsving och hur kravlöst och enkelt livet var då. Problemet är att även om livet kommer ändras igen, med att barnen växer upp och flyttar hemifrån, så blir det inte lika enkelt som då. Det kallas erfarenhet och ärrfarenhet.

Läs mer

Coronaåret stora utmaningar för tandhälsan

Tandvårdsbesöken 2020 . minskade med nästan två miljoner, -16 % jämfört med föregående år. Så många som en femtedel av alla smärt- och sjukdomsbehandlingsbesök ställdes in, där ingår borttagning av tandsten som en av de vanligaste åtgärderna.

Läs mer

Uppdämt vårdbehov efter pandemin

Socialstyrelsen . har genomfört en utvärdering för att bidra till kunskap om eventuella uppdämda vårdbehov inom hälso- och sjukvården och tandvården som uppstått som en konsekvens av covid-19-pandemin. Slutsatsen är att det finns ett uppdämt vårdbehov inom flera områden.

Läs mer

Nej till regeringens ANDTS-strategi

Den 15 juni fattade riksdagen . beslut om regeringens nya ANDTS-strategi för åren 2021-2025 omfattande alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. En nyhet i förslaget var att den även skulle omfatta nikotinprodukter, som e-cigaretter och vitt snus, det vill säga nikotinprodukter inte är klassade som läkemedel.

Läs mer

Saker jag inte klarar mig utan 

En häftapparat . modell pytteliten. Jaa nu undrar du säkert hur jag tänkte där. Jag ska förklara. Vi opererar ganska mycket och det är många saker som patienten skall ha med sig efter ett besök hos oss. En påse med tork att bita på vid blödning efter ingrepp. Ett papper med information om efterbesvär som kan komma efter en operation (nästan ingen minns det som sägs innan operationen) och en liten liten lapp med information om smärtstillande…

Läs mer

Våld mot barn upptäcks i tandläkarstolen

I kontakten med Folktandvården . upptäcks varje år många barn som far illa. Under det senaste året har antalet orosanmälningar från tandvården ökat i storstadsregioner uppger SVT. Enligt socialtjänstlagen är tandvården skyldig att göra en orosanmälan när det finns en misstanke om våld mot barn eller om underlåtenhet gällande barns rätt till tandvård.

Läs mer