Är det ok att vara grindvakt?

Att bli beordrad . att agera grindvakt under den pågående smittspridningen av Covid-19 är ofta en utsatt arbetsuppgift. Är arbetssituationen verkligen OK, undrar en frågeställare.

.
Hej,
Vi som arbetar på vår klinik är beordrade att stå som grindvakter vid huvudentrén. Vi ska stoppa patienter som är på väg in till behandling i huset. Vi ska fråga vilken avdelningen dom skall till och om dom har några symptom, snuva, feber, hosta eller huvudvärk? Vi står i ur och skur, värme och kyla!

Ett flertal patienter är både otrevliga och irriterade att dom blir stoppade och vill bara tränga sej in, vilket vi ska förhindra och avvisa. Har dom symptom, får vi ringa upp till avdelningen och meddela att dom inte kommer, så får avdelningen kontakta patienten för ny tid. Är vår arbetssituation verkligen OK?

Grindvakten

.
.
Hej Grindvakten,
Tack för din fråga som berör många inom vår yrkeskår. Så som situationen ser ut idag med smittspridning i samhället, så måste vi alla hjälpas åt. Vår viktigaste uppgift är att förhindra smittspridning, och patienterna ska känna sig trygga när de besöker tandvården. Det ser lite olika ut runt om i landet hur man löser det med just entrévärd.

Vi råder anställda inom svensk tandvård att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla sig uppdaterade om Socialstyrelsens information avseende Covid-19 för personal inom tandvård.

Etiska nämnden