Karolinska Institutet får topplacering i internationell ranking

KI:s toppmoderna utbildning . och forskning inom ”Dentistry” är nu för tredje gången i världstopp sedan ämnet introducerades som ny lista för åtta år hos QS. Även Göteborgs universitet har en framskjuten placering. Svensk tandvård generellt håller sedan lång tid tillbaka hög standard och har gott rykte internationellt. 

KI bibehåller och förstärker positionen för det övergripande området ”Medicine and Life Sciences” med position 7 i världen. KI har också en framskjuten position i ämnet ”Medicine” men tappar några placeringar till position 12 globalt. KI behåller alltjämt toppositionen inom EU i ”Medicine”. KI håller också framskjutna placeringar inom ”Nursing”:18, ”Pharmacy & Pharmacology”: 21 och ”Biological Sciences”: 36.

QS rankning bygger huvudsakligen på data avseende vetenskaplig produktion och globala anseendeundersökningar bland akademiker. KI deltar inte i QS generella universitetsrankning på grund av QS specialiseringskriterier. Den publiceras årligen på sommaren.