De vanligaste fallen har varit barn som slagit sig på munnen och kanske slagit av eller ut en tand, inflammation i visdomständer, värk eller svullnad. Foto: Ebba Strömqvist

Framgång för digital klinik

Kring tusen patienter, . och tre av fyra har kunnat få hjälp direkt. Det är facit efter första året med digital tandvårdsklinik i Västra Götalands Folktandvård.

Läs mer

Aktuella artiklar

Anna och Tina tar plats i styrelsen

Hallå där . Anna Sydhagen och Tina Hilding som under förbundsstyrelse senaste möte valdes in som nya suppleanter i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse. Vilka är ni, och finns det frågor som de brinner lite extra mycket för?

Läs mer

För alla barns framtid

Nu startar kampanjen . Lagar för alla barns framtid. En kampanj som syftar till att hjälpa barn att säga nej till ett helt onödigt nikotinberoende. Målet med kampanjen är en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar barn mot tobaksindustrins manipulativa metoder. Bakom kampanjen står Tobaksfakta och alla dess medlemsorganisationer.

Läs mer

Hembränt blev handsprit?

Förra gången . skrev jag om munskydd. En annan välanvänd artikel är ytdesinfektion och handsprit, som jag upplever har haft väldigt varierad kvalitet det sista året. Vi är ju så vana vid att få det vi beställer. Det finns sällan utrymme för något annat än det som finns i upphandlingen.

Läs mer

Planerar du att åka utomlands i sommar?

Världen öppnar upp . allt mer och vi kan åter börja resa till många av de klassiska resmålen. Om du planerar att åka utomlands i sommar behöver du, innan resan, kontrollera vilka bestämmelser om provning och karantän som gäller för just dig när du kommer tillbaka till Sverige igen.

Läs mer

Nya arbetsgrupper inom STF

Marknadsfrågor och medlemsfrågor . . Det är fokusområdena för de två nya arbetsgrupperna som förbundsstyrelsen fattade beslut om under dess senaste möte.
– Det är viktigt för oss som yrkesförbund att vara proaktiva, de två nya arbetsgrupperna skall både att stärka förbundet utåt och samtidigt arbeta ännu tydligare för medlemmarnas bästa, säger Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbundets ordförande.

Läs mer

Vill minska missbruket med en enkel fråga

Med en enkel fråga . kan en tandsköterska bidra till att rädda människor från missbruk. Det hoppas Leena Haraké på KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor.
– Tandsköterskorna har unika kontaktytor för detta och är en positiv kraft. Jag har aldrig träffat en taskig tandsköterska, säger hon.

Läs mer

Få klagomål om tandvård till patientnämnderna

Sveriges samtliga . 21 patientnämnder har nyligen tagit fram en rapport av 3 337 covid-19 relaterade klagomål och synpunkter som inkommit under år 2020. Merparten av klagomålen berörde den somatiska specialistvården och primärvården. Kommunal hälso- och sjukvård, psykiatrisk specialistvård och tandvård utgjorde en mindre del.

Läs mer

Tackla Tobak i Tandvården 2021

Nationell yrkeskonferens . om tobaksprevention. Välkommen till 2021 års viktigaste eftermiddag. För Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare.

Läs mer

Visst är vi som bläckfiskar

Jag har alltid . sett en tandsköterska som spindeln i nätet. Men efter att ha sett en sagolikt vacker dokumentär om en bläckfisk så får jag nog ändra mig. Dessutom är jag fasligt rädd för spindlar, opålitliga, otäcka och en del honor mumsar ju i sig friaren efter kärleksakten. Det där låter ju inte som en tandsköterska direkt.

Läs mer