Partierna har bland annat fått svara på frågor om yrkesskyddad titel för Tandsköterskor, lönenivåer och säkreheten inom yrket. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

Riksdagspartierna svarar STF

Sverige går snart till val . och Svenska Tandsköterskeförbundet vill veta var våra politiker står i frågor som berör Tandsköterskorna som yrkesgrupp. Vi ställde därför tre frågor som samtliga partier besvarat.

Läs mer

Aktuella artiklar

Mindre ont med ny sorts tandställning

Barn känner klart . mindre smärta med en ny typ av tandställning jämfört med en konventionell. Det visar en forskningsstudie som jämfört upplevelser av smärta under den första veckan av tandreglering.
– Det är en signifikant skillnad i deras upplevelse av smärta, säger Liselotte Paulsson, docent i ortodonti vid Malmö universitet.

Läs mer

Folktandvården lyfter munhälsa i unikt bokslut

Innan sommaren . presenterade Folktandvården Västra Götaland sitt odontologiska bokslut för 2021 i tandvårdsstyrelsen. – Bokslutet är unikt i sitt slag och ger oss underlag för att fatta beslut om framtidens tandvård, säger Angelica Lundgren Bielinski (M), ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Läs mer

Hälso- och sjukvården alltmer digital, men avbrott och säkerhetsproblem kvarstår

En ny, global . undersökning av SOTI visar att nästan alla vårdgivare globalt, 98 procent, som erbjuder patientvänliga tjänster nu har implementerat medicinsk teknik som IoT eller telehälsa i sina organisationer. Detta lyfts fram i SOTIs senaste rapport med titeln “A Critical Investment: Taking the Pulse of Technology in Healthcare”. Men tekniktätheten kommer också med utmaningar, både inom drift- och datasäkerhet.

Läs mer

Dags att vi utrotar tandvårdsrädslan

Jag började som tandsköterska . på en liten privat klinik för väldans länge sedan. I en ombyggd lägenhet där det hade det varit tandläkarpraktik i många år. Många av den äldre generationen patienter berättade då alla samma sak. De var rädda för att gå till tandläkaren. Allt från lätt obehagskänsla till nästintill panikångest. Alla berättade i stort sett samma historia om skoltandvården. 

Läs mer

Träffa oss i Almedalen

Svenska Tandsköterskeförbundet . kommer att vara på plats i Almedalen under vecka 27 tillsammans med Tandvård mot tobak. Fler och fler unga luras in i ett nikotinberoende och det har blivit en politisk fråga hur tandvården ska kunna hjälpa våra unga till ett sundare liv utan tobak och nikotin.

Läs mer

Marie-Louise har varit tandsköterska i 50 år

Blått var inplanerade . patienter och rött var akutpatienter. När Marie-Louise Oliv Ståhl började som tandsköterska fanns det inga datorer, utan tidboken var hjärtat på kliniken.
– Men jobbet har blivit roligare med mer delegering, säger Marie- Louise, som jobbat som tandsköterska i 50 år.

Läs mer

Hur ser ungdomar på snus?

Användningen av snus . bland unga i Sverige har ökat under de senaste åren, framför allt bland flickor. För att få mer kunskap till det tobaks- och nikotinförebyggande arbetet har Folkhälsomyndigheten intervjuat 25 ungdomar om snus och snusanvändning, framför allt nikotinsnus. Intervjufrågorna handlade om användning, exponering, hälsa och smaksättning.

Läs mer

Patienter med käkproblematik är mer beroende av ekonomiskt stöd

Ny forskning . från Folktandvården Stockholm visar att patienter med problem i käkmuskulatur eller käkled är upp till tre gånger mer beroende av sjukskrivning och förtidspension än andra i befolkningen. Mer resurser krävs nu för att identifiera dessa personer tidigare.
– Resultaten är viktiga eftersom de visar att patientgruppen är svårt drabbad av sitt tillstånd och att mer resurser krävs för att tidigare identifiera och diagnostisera dessa personer, säger Adrian Salinas Fredricson, ST-tandläkare. 

Läs mer

Som en sorglig skilsmässa

Dom är många, . de där underbara kollegorna som passerat genom ens liv. Men så är det några riktiga guldkorn, som etsat sig fast i hjärtat och själen. Det känns som man aldrig kommer bli sig lik när de försvunnit ur ens liv. Det är som en stor traumatisk skilsmässa när de går vidare till en ny arbetsplats med nya kollegor.

Läs mer

MyDentist bjöd in branschen till två nyöppnade kliniker

När MyDentist öppnade . nya kliniker i Falun och Borlänge passade man på att bjuda in tandvårdspersonalen på orten till after work. Ett hundratal tog chansen att besöka de nya klinikerna.
– Tanken var att samverka och bygga nätverk, om någon sedan fastnar för vårt koncept och gillar vår miljö är det upp till dom, men det var inte min initiala tanke, säger Johan Södergren, expansionschef på MyDentist.

Läs mer

Ettåringar ska kallas till tandläkaren för en mer jämlik tandvård

Folktandvården Stockholm . kommer att börja kalla ettåringar i socioekonomiskt utsatta områden. Detta efter ett beslut från regionen som tagits för jämlik tandvård och bättre generell hälsa.
– Det man vet säkert är att förebyggande tandvård har en stor effekt. Vi har sett att det är oerhört viktigt att fånga upp barn tidigt, göra en riskbedömning och ge information och kunskap till de föräldrar som behöver det som mest, säger Hesam Jaafar, klinikchef på Folktandvården Järva.

Läs mer

Stort intresse för sommarjobb inom Folktandvården

Region Norrbotten . har skrivit anställningskontrakt med 43 studenter som ska arbeta inom Folktandvården i sommar. Bland sökande tandläkarstudenter som nu avslutar termin nio och därmed är i slutet av sin utbildning har intresset för att sommarjobba inom Region Norrbotten fördubblats.

Läs mer

Karolinska Institutet får topplacering i internationell ranking

KI:s toppmoderna utbildning . och forskning inom ”Dentistry” är nu för tredje gången i världstopp sedan ämnet introducerades som ny lista för åtta år hos QS. Även Göteborgs universitet har en framskjuten placering. Svensk tandvård generellt håller sedan lång tid tillbaka hög standard och har gott rykte internationellt. 

Läs mer

”Another one bites the dust”

Tänk om man skulle . sätta ”ord” på en arbetsdag i Queen låtar. Klockan ringer, skönhetssömnen avbryts och ”The show must go on” stegras, precis som på film. Trafikkaos och morgonstress till jobbet och man hör tonerna till ”Under pressure”. Väl framme kollar man in tidboken och planerar och förbereder för dagens drabbningar…

Läs mer

Så många har jobb efter utbildningen

Den som väljer att läsa . till tandsköterska har goda möjligheter att få jobb. Över 90 procent av de som tagit examen från någon av landets yrkeshögskoleutbildningar arbetar som tandsköterska efter ett år.

Läs mer

25 utbildningar startar under 2022

Totalt kommer 25 . tandsköterskeutbildningar att starta på yrkeshögskolan under 2022, vilket betyder över 850 platser. Men trots högt söktryck kommer antalet platser att minskas kommande år.

Läs mer

Tandsköterskorna kräver en yrkesskyddad titel

I mitten av mars . uppvaktade tandsköterskorna socialminister Lena Hallengren med kravet att få en yrkesskyddad titel.
Med sig hade man drygt 3 200 namnunderskrifter från både tandsköterskor och annan tandvårdpersonal.
– Vi måste få ett slut på outbildade tandsköterskor ute på klinikerna, det är en fråga om patientsäkerheten, säger Marie Udén, fd. ordförande på Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Allt fler sjukdomar i kroppen kopplas till munhälsan

Det blir allt tydligare . att munhälsan är kopplad till sjukdom i resten av kroppen. Sambanden mellan parodontit och diabetes samt hjärt-kärlsjukdom har varit känd länge, men forskningen kring andra kopplingar ökar hela tiden. Professor Björn Klinge berättar vad man vet – och vad du som tandsköterska kan hålla ögonen på.

Läs mer

Mindre antibiotika i tandvården gav ingen ökning av endokardit

Sverige är ett . av få länder som tagit bort tandvårdsrekommendationen att ge antibiotika i förebyggande syfte till personer med ökad risk för infektion i hjärtklaffarna, så kallad infektiös endokardit. Efter att rekommendationen togs bort 2012 har det inte skett någon ökning av infektionssjukdomen, visar en registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Clinical Infectious Diseases.

Läs mer

Imorgon överlämnas 3 200 underskrifter

Imorgon, den 18 mars, . uppvaktar Svenska Tandsköterskeförbundet socialminister Lena Hallengren med kravet att få en yrkesskyddad titel. Med sig har man drygt 3 100 namnunderskrifter från både tandsköterskor och annan tandvårdpersonal genom ett upprop på förbundets hemsida.
– Vi måste få ett slut på outbildade tandsköterskor ute på klinikerna, det är en fråga om patientsäkerheten, säger Marie Udén, ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Rekordår för vetenskapliga publiceringar och genomslag

Folktandvården Stockholms . forskningsbokslut för 2021 visar en fortsatt hög takt i publicerad forskning, och dessutom med ett stort genomslag. 
– Effekterna av pandemin visar sig även detta år, bland annat genom kraftigt försenad datainsamling i vissa kliniska studier. Trots det är vi stolta över vad vi åstadkommit under 2021, berättar Lars Fredriksson och Pia Skott, Folktandvården Stockholms forskningschefer. 

Läs mer

Patientnämnden tog 2021 emot fler ärenden än något tidigare år

Patientnämnden . i Region Stockholm har funnits under 40 år och aldrig tidigare har så många ärenden tagits emot som under 2021 då 8 010 nya patientärenden kom in. Av dessa var 1 255 relaterade till covid-19. Siffran ska jämföras med det förra pandemiåret 2020 då 7 095 nya patientärenden inkom (cirka 800 berörde covid-19), och 2019 då siffran var 7 495.

Läs mer

Magiska möten gör mitt arbete så fantastiskt

På min klinik . så har vi en hel del jourverksamhet och vanlig tandvård. Biträddas således en hel del människor som vi kanske aldrig kommer se igen, jämfört med revisionspatienter. Ibland så möter man en människa som man bara klickar med direkt.

Läs mer

Lyckad konferens mot alla odds

Innan jul . hade fler än någonsin bokat plats på tandsköterskornas Yrkeskonferens. Sedan kom omikron.
– Det finns ett enormt behov av att träffas, men när smittspridningen av omikron ökade dramatiskt, var det som om luften gick ur, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet som arrangerar Yrkeskonferensen.

Läs mer

STF uppvaktar socialministern

Med över 2 500 . namnunderskrifter ska Tandsköterskeförbundet uppvakta socialminister Lena Hallengren. Ett preliminärt datum är bokat till den 18 mars.
– Det ska bli spännande och jag hoppas verkligen att vi kan få gehör för våra krav att ge tandsköterskorna en skyddad yrkestitel, säger Marie Udén, ordförande för Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Onödigt använda antibiotika vid operation med tandimplantat

Vid implantatoperationer . finns det risk för att implantatet inte läker fast i käkbenet. Men att sätta in antibiotika gör inte behandlingen säkrare. Det visar en stor forskningsstudie vid Malmö universitet. Forskarna hoppas att resultat ska leda till striktare riktlinjer för användningen av antibiotikaprofylax.

Läs mer

Tandläkarbrist dåligt för samhället

Stor tandläkarbrist . finns i vissa regioner, vilket bland annat SVT Norrbotten redovisat. Patienternas tandstatus har därigenom kraftigt försämrats då inte ens akuta problem åtgärdas. Tandhälsoförbundet anser att hanteringen är samhällsekonomiskt helt oförsvarbar, plus att patienten får betydande kostnader och onödigt lidande. Akut måste regionerna betala resor och tandvård till andra delar av landet.

Läs mer

Att gå på yrkeskonferens i pandemitider!

I oktober . var vi fem tandsköterskor från vår klinik som fick OK till att åka till Stockholm.
Så blev det full fart på pandemin igen. Vi var tveksamma om vi skulle komma i väg, men regelbundna kontakter med förbundet gjorde oss ändå förhoppningsfulla. En månad innan avfärd så ställdes tågresan hem in, och en vecka senare även tågresan dit. Efter lite trixande så hittade vi nya avgångar.

Läs mer

Samband mellan parodontit och framtida diabetes

En svensk registerstudie . analyserade data från 8 983 patienter som fick vård för parodontit vid Gävle sjukhus mellan 1980 och 2015. Samkörning med andra register identifierade de som sedan fick typ 2-diabetes innan 2015, vilket gav en medianuppföljningstid på 21 år. Ingen hade diagnostiserad diabetes vid behandlingen för parodontit. Sammanlagt fick 711 patienter senare typ 2-diabetes.

Läs mer

Höjning av årsavgiften

Vid RS/årsmötet 2021 . beslutades att årsavgiften skulle höjas något. Avgiften har varit densamma i över 10 år, och justeringen avser en anpassning till samhället i övrigt.

Läs mer

Fortsatt stort intresse för tandsköterskornas namninsamling

Intresset för . Svenska Tandsköterskeförbundets namninsamling är fortsatt stort. Redan har en bit över 2 000 namnunderskrifter kommit in till kansliet och antalet ökar med drygt 100 i veckan.
– Det är många, men vi vill han ännu fler innan vi överlämnar våra krav till Socialministern säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Jönköping University vill växa med nytt centrum för tandvård

Den 12 januari . lämnade Jönköping Universitys fastighetsbolag HÖFAB in planhandlingar inför beslut om samråd till stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun. I nybyggnadsplanerna ingår bland annat att bygga ett centrum för odontologi och oral hälsovetenskap, samt bereda plats för en tandläkarutbildning. 

Läs mer

Nominera till Svenska Hygienpriset

Nominera någon . som har åstadkommit en förändring! Vårdrelaterade infektioner är ett problem och risken för smittspridning är stor inom all vård. Förebyggande arbete är av största vikt. Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda rutiner för att uppnå en god hygienisk standard.

Läs mer

Satsning på digitala skannrar fortsätter

Den 15 december . beslutade tandvårdsstyrelsen om investeringsplan 2022. Mellan 2020 och 2021 har Folktandvården Västra Götaland investerat i cirka 100 digitala intraorala skannrar – nu fortsätter satsningen.

Läs mer

Folktandvården Skåne satsar på hälsofrämjande utveckling

Genom en omorganisering . i tre verksamhetsområden kraftsamlar Folktandvården Skåne för att möta skåningarnas behov genom hela livet. Allmäntandvården respektive specialisttandvården samlas under var sin ledning. Det hälsofrämjande arbetet får en tydligare plats genom att organiseras i ett eget verksamhetsområde. 

Läs mer

Långt ifrån fulladdad på morgonen

Jag har 1237 meter . till bussen på morgonen, om vi ska vara exakta. Vissa dagar känns den sträckan närmare milen, i djup kvicksand. Ibland tittar jag mig över axeln och kikar om någon styr mig med en spelkonsol, för det måste ju bara vara så att jag är med i ett tv-spel.

Läs mer

Stor succé för tandsköterskornas namninsamling

Närmare två tusen . namnunderskrifter på en månad har kommit till Svenska Tandsköterskeförbundet. Kravet är enkelt: Tandsköterska ska bli en skyddad yrkestitel.
– Jag hade höga förväntningar, men det är verkligen jättehäftigt att så många är med och höjer sin röst, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Ovanligt med felaktiga utbetalningar inom tandvården

Felaktiga utbetalningar . inom det statliga tandvårdsstödet är ovanliga. De är ungefär på samma nivå som andelen felaktiga utbetalningar inom övriga socialförsäkringar. Detta trots att staten överlåtit administrationen av tandvårdsstödet till branschen. 

Läs mer

Unga Malmöbor utan karies med i forskningsstudie

Karies påverkas inte bara . av ärftliga faktorer utan även av socioekonomisk bakgrund. Vad är det då som gör att vissa inte utvecklar karies alls, trots sämre förutsättningar? Det ska Marie Nordström tillsammans med Folktandvården Skåne försöka finna svaret på. Kariesfria unga Malmöbor från resurssvag bakgrund deltar i studien.

Läs mer

Forskning av äldre och munhälsa gav stipendium

Maria Snögren, . doktorand vid Högskolan i Skövde, får Astrid Janzons stipendium för sin forskning. Hon studerar om en digital utbildningsplattform påverkar vårdpersonalens kunskaper om och attityder till munhälsa samt äldres beskrivning av vad munhälsa är.

Läs mer

Samtalsämnen på frukostrasten

Vi är en härlig . samling människor av alla åldrar och med alla dialekter på vårt jobb. Under en blöt kväll hade en kollega beställt evenemangsbiljetter! Hon hade bokat biljetter till något som heter ”Vi som älskar 90-talet”.

Läs mer

Upprop – Vi behöver ditt stöd!

Tandsköterskans kompetens . har aldrig varit viktigare för våra patienters säkerhet. Ändå finns det inte något krav på utbildning eller behörighet inom tandsköterskeyrket. Vi behöver tydliga och avgörande åtgärder för att höja kvaliteten och trygga patientsäkerheten inom svensk tandvård. STF kräver därför att Tandsköterska skall bli en så kallad skyddad yrkestitel och har startat en namninsamling för att få till stånd denna viktiga förändring.

Läs mer

Hälsopromotörer ska minska skillnader i tandhälsa

Den 28 oktober . fattade tandvårdsstyrelsen beslut om att godkänna Folktandvårdens affärsplan för år 2022. Ett mål i affärsplanen är att minska skillnader i livsvillkor och tandhälsa, bland annat genom att projektanställa hälsopromotörer på klinik.

Läs mer