9 av 10 patienter tycker att både branschen i stort och att den klinik man besöker har hanterat effekterna av pandemin mycket bra, både vid själva behandlingstillfället och på det sätt man skött kunddialogen.

Coronaåret stora utmaningar för tandhälsan

Tandvårdsbesöken 2020 . minskade med nästan två miljoner, -16 % jämfört med föregående år. Så många som en femtedel av alla smärt- och sjukdomsbehandlingsbesök ställdes in, där ingår borttagning av tandsten som en av de vanligaste åtgärderna.

Läs mer

Aktuella artiklar

Uppdämt vårdbehov efter pandemin

Socialstyrelsen . har genomfört en utvärdering för att bidra till kunskap om eventuella uppdämda vårdbehov inom hälso- och sjukvården och tandvården som uppstått som en konsekvens av covid-19-pandemin. Slutsatsen är att det finns ett uppdämt vårdbehov inom flera områden.

Läs mer

Nej till regeringens ANDTS-strategi

Den 15 juni fattade riksdagen . beslut om regeringens nya ANDTS-strategi för åren 2021-2025 omfattande alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. En nyhet i förslaget var att den även skulle omfatta nikotinprodukter, som e-cigaretter och vitt snus, det vill säga nikotinprodukter inte är klassade som läkemedel.

Läs mer

Saker jag inte klarar mig utan 

En häftapparat . modell pytteliten. Jaa nu undrar du säkert hur jag tänkte där. Jag ska förklara. Vi opererar ganska mycket och det är många saker som patienten skall ha med sig efter ett besök hos oss. En påse med tork att bita på vid blödning efter ingrepp. Ett papper med information om efterbesvär som kan komma efter en operation (nästan ingen minns det som sägs innan operationen) och en liten liten lapp med information om smärtstillande…

Läs mer

Våld mot barn upptäcks i tandläkarstolen

I kontakten med Folktandvården . upptäcks varje år många barn som far illa. Under det senaste året har antalet orosanmälningar från tandvården ökat i storstadsregioner uppger SVT. Enligt socialtjänstlagen är tandvården skyldig att göra en orosanmälan när det finns en misstanke om våld mot barn eller om underlåtenhet gällande barns rätt till tandvård.

Läs mer

Framgång för digital klinik

Kring tusen patienter, . och tre av fyra har kunnat få hjälp direkt. Det är facit efter första året med digital tandvårdsklinik i Västra Götalands Folktandvård.

Läs mer

Anna och Tina tar plats i styrelsen

Hallå där . Anna Sydhagen och Tina Hilding som under förbundsstyrelse senaste möte valdes in som nya suppleanter i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse. Vilka är ni, och finns det frågor som de brinner lite extra mycket för?

Läs mer

För alla barns framtid

Nu startar kampanjen . Lagar för alla barns framtid. En kampanj som syftar till att hjälpa barn att säga nej till ett helt onödigt nikotinberoende. Målet med kampanjen är en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar barn mot tobaksindustrins manipulativa metoder. Bakom kampanjen står Tobaksfakta och alla dess medlemsorganisationer.

Läs mer

Hembränt blev handsprit?

Förra gången . skrev jag om munskydd. En annan välanvänd artikel är ytdesinfektion och handsprit, som jag upplever har haft väldigt varierad kvalitet det sista året. Vi är ju så vana vid att få det vi beställer. Det finns sällan utrymme för något annat än det som finns i upphandlingen.

Läs mer

Planerar du att åka utomlands i sommar?

Världen öppnar upp . allt mer och vi kan åter börja resa till många av de klassiska resmålen. Om du planerar att åka utomlands i sommar behöver du, innan resan, kontrollera vilka bestämmelser om provning och karantän som gäller för just dig när du kommer tillbaka till Sverige igen.

Läs mer