"Medarbetare inom hälso- och sjukvården behöver få stöd i hur de ska bemöta de personer som de kommer i kontakt med och som på något sätt drabbas av eller på annat sätt har koppling till kriminella nätverk", säger Acko Ankarberg Johansson.

Stöd till vårdpersonal för att möta personer som involverats i gängkriminalitet

Socialstyrelsen . ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att vårdpersonal bättre ska kunna bemöta personer som är drabbade av, eller involverade i, våldsbejakande miljöer.

Läs mer

Aktuella artiklar

Unikt samarbete mellan Folktandvården och universitetet

Samarbetet mellan . Folktandvården VGR och Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet har pågått i närmare 30 år, genom det så kallade TUA-avtalet (tandläkarutbildningsavtal). Men med det nya systematiska kvalitetsarbete man nu inleder kommer attraktionen för både medarbetare, forskare och tandläkarstudenter att öka.

Läs mer

Så kom november

Jag är en maj-person, . eller ja ok påsk till midsommar. Men jag inser att det är väldigt få dagar om man jämför med hur många det finns på ett år. I samma stund som vi ställer om till vintertid, så är det som någon drar ner rullgardinen. Någon gång i mitten av februari känns det som ljuset och lusten strilar in genom gliporna.

Läs mer

Högre risk för karies hos personer som opererats för fetma

I Sverige görs cirka 5 000 . obesitasoperationer varje år, och trenden är ökande. Därför var man på Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet intresserade av att se om det sker någon förändring i munhälsan hos dessa patienter efter operationen.

Läs mer

Bristande kunskaper om enkel vårdhygien vid rotbehandlingar

God hygien är en viktig faktor . för att en rotbehandling ska lyckas, något som är välkänt bland specialisttandläkare. Men inom allmäntandvården är kunskaperna sämre, visar en ny avhandling. Riktlinjer kring vårdhygien efterföljs inte heller i lika hög utsträckning. Brist på återkoppling, träning och tid uppges ligga bakom hygienslarvet.

Läs mer

Modell för att patientsäkra små kliniker

Folktandvården Skåne . ska ta fram en modell för att bedriva patientsäker tandvård på små kliniker. Det inkluderar Folktandvården Skånes klinik i Genarp, som har varit stängd en längre tid.

Läs mer

Vi gör skillnad och behövs

När den första tandsköterskan . såg dagens ljus så var vi mest söta små sällskap om vi jämför med vad vi gör nu. Det var inte ovanligt att tandsköterskan både hämtade tandläkarens barn och bil. Även små privata ärenden kunde hamna på tandsköterskans ”att göra lista”.

Läs mer

Ny tandvårdsreform med fokus på bättre tandvård åt äldre

Regeringen vill reformera . tandvården för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd, så att det mer liknar skyddet i övrig vård. Äldre personer med sämst munhälsa prioriteras. Fri tandvård för yngre vuxna tas som väntat bort. En utredning tillsätts, som skall vara klar i oktober nästa år.

Läs mer

Parodontit tycks öka hos unga

Parodontit tycks öka . hos unga i Sverige, visar en undersökning i Västerbotten. Det finns därför starka skäl att titta noga efter bensänkning på röntgenbilder även hos unga patienter, säger forskarna bakom studien.

Läs mer