Anmäl dig till endagskurs om Förebyggande tandvård, den 26 september, Göteborg

Ny kurs för dig som tandsköterska! . Förebyggande tandvård är en viktig fråga även för den allmänna hälsan. Den största delen av den tandvården görs inte på tandvårdskliniken utan i hemmet. Det egna ansvaret är dock inte lika självklart för alla, vilket ofta beror på bristande kunskap och dåliga rutiner. Det gäller därför att få patienten att arbeta tillsammans med tandvårdsteamet, där du som tandsköterska har en stor betydelse, med målet en god munhälsa.  

Läs mer

Aktuella artiklar

Unga med muntorrhet riskerar att falla mellan stolarna

Muntorrhet . innebär en ökad risk för karies och frätskador på tänderna. Trots att muntorrhet finns i alla åldersgrupper är det fortfarande vanligare att äldre patienter får frågor om det av tandvårdspersonal, enligt en ny studie från Malmö universitet.

Läs mer

Friskfaktorerna som ger god munhälsa hos unga

Individer i ung vuxen ålder . som kommer från socioekonomiskt utsatta bakgrunder har en högre benägenhet att utveckla karies. Trots detta finns det en del ungdomar och unga vuxna som trots sina utmanande förhållanden ändå upprätthåller en god munhälsa. Vad är det som bidrar till att vissa unga vuxna kan behålla en god tandhälsa även när de ställs inför sämre förutsättningar? Den frågan undersöktes i en studie där patienter från två av Folktandvården Skånes kliniker i Malmö medverkar. 

Läs mer

Ökat intresse för yrkesutbildningar

Nära 405 600 personer . har sökt högskoleutbildning i höst, åtta procent fler jämfört med hösten 2023. De flesta sökande är 25 år eller äldre, drygt 60 procent av dem är kvinnor. Åldersgruppen 20-24 år ökar med nio procent, enligt en siffror från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Läs mer

TLV utvecklar en modell för att riskbedöma tandvårdens patienter

TLV, . Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, presenterade nyligen ett förslag på en modell för riskbedömning av tandvårdens patienter. Riskbedömningen ska bidra till att identifiera vilka patienter som har störst behov och därmed behöver prioriteras och få behandling i tid. Detta ska leda till en mer effektiv fördelning av resurser inom tandvården. TLV beskriver också i rapporten vilka konsekvenser modellen kan innebära för berörda parter på tandvårdsmarknaden.

Läs mer

Tandvårdspersonal undersöks för vibrationsskador

Tandvårdspersonal . utsätts för vibrationer i arbetet, men kopplingen till kärl- och nervskador är oklar. Inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet inleds därför en studie på 90 medarbetare vid Folktandvården Västra Götaland.

Läs mer

Att vara volontär kan förändra liv

Enligt WHO är oral hälsa . en mänsklig rättighet. 70% av världens befolkning har ingen eller väldigt dålig tillgång till tandvård. Tandläkare Utan Gränser driver projekt i utvecklingsländer och skickar i väg volontärer bestående av tandvårdspersonal, två gånger per år.
­– Vi vill gärna ha med tandsköterskor som volontärer. De har rätt tandvårdskompetens. Man måste även vara flexibel, social, tycka om barn och ha viljan att hjälpa andra, säger Magnus Sturebrand, styrelseledamot och aktiv i Tandläkare Utan Gränser.

Läs mer

Stora skillnader i tillgång till vårdpersonal i landet – nya arbetssätt kan behövas i framtiden

Det finns stora regionala skillnader . när det gäller tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal och tandvårdspersonal. Antalet specialistbesök och vårdtid för patienter ser också olika ut över landet, och beräknas dessutom öka under en 20-årsperiod.
– Vår analys visar att det kan vara svårt att möta framtida vårdbehov med dagens arbetssätt, säger Mattias Fredricson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Läs mer

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet till 2025

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket . (TLV) föreslår en rad förbättringar i tandvårdsstödet. Bland förslagen finns bland annat en utökning av tillstånd 5032, för entandslucka som ska behandlas med implantat, och en ny regel som möjliggör förhandsprövning av viss tandvård.

Läs mer

Telefonkontakt i förändring

Att ringa en patient i dag, . är inte som det var att ringa patienter för 10 eller 20 år sedan. Jag har en hel del telefonkontakt med patienter, då vi tar emot mycket remisser och behöver få kontakt med dem på ett eller annat sätt. Den som svarar är avvaktande, nästan lite aggressiv, frånvarande eller lite disträ. Sällan presenterar de sig i telefon. De svarar med ett enkelt ”hallå”.

Läs mer