"Vi vet genom tidigare enkäter att tandvårdspersonal får liknande skador som inom industrin. Men inga studier har belagt ett samband med exponeringen för vibrationer i arbetet", säger Lars Gerhardsson, forskare vid Göteborgs universitet, och överläkare.

Tandvårdspersonal undersöks för vibrationsskador

Tandvårdspersonal . utsätts för vibrationer i arbetet, men kopplingen till kärl- och nervskador är oklar. Inom samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet inleds därför en studie på 90 medarbetare vid Folktandvården Västra Götaland.

Läs mer

Aktuella artiklar

Att vara volontär kan förändra liv

Enligt WHO är oral hälsa . en mänsklig rättighet. 70% av världens befolkning har ingen eller väldigt dålig tillgång till tandvård. Tandläkare Utan Gränser driver projekt i utvecklingsländer och skickar i väg volontärer bestående av tandvårdspersonal, två gånger per år.
­– Vi vill gärna ha med tandsköterskor som volontärer. De har rätt tandvårdskompetens. Man måste även vara flexibel, social, tycka om barn och ha viljan att hjälpa andra, säger Magnus Sturebrand, styrelseledamot och aktiv i Tandläkare Utan Gränser.

Läs mer

Stora skillnader i tillgång till vårdpersonal i landet – nya arbetssätt kan behövas i framtiden

Det finns stora regionala skillnader . när det gäller tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal och tandvårdspersonal. Antalet specialistbesök och vårdtid för patienter ser också olika ut över landet, och beräknas dessutom öka under en 20-årsperiod.
– Vår analys visar att det kan vara svårt att möta framtida vårdbehov med dagens arbetssätt, säger Mattias Fredricson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Läs mer

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet till 2025

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket . (TLV) föreslår en rad förbättringar i tandvårdsstödet. Bland förslagen finns bland annat en utökning av tillstånd 5032, för entandslucka som ska behandlas med implantat, och en ny regel som möjliggör förhandsprövning av viss tandvård.

Läs mer

Telefonkontakt i förändring

Att ringa en patient i dag, . är inte som det var att ringa patienter för 10 eller 20 år sedan. Jag har en hel del telefonkontakt med patienter, då vi tar emot mycket remisser och behöver få kontakt med dem på ett eller annat sätt. Den som svarar är avvaktande, nästan lite aggressiv, frånvarande eller lite disträ. Sällan presenterar de sig i telefon. De svarar med ett enkelt ”hallå”.

Läs mer

Folktandvården upptäckte flera nya fall av diabetes

En studie från . Folktandvården Stockholm och Akademiskt Primärvårdscentrum visar att screening för typ 2-diabetes hos tandvården lett till flera upptäckter av diabetes. Var tredje patient som remitterats från tandvården för vidare diabetesutredning visades ha förhöjda blodsockervärden och har nu fått hjälp av sjukvården.

Läs mer

Yrkeskonferensen 2024 en succé

Det var verkligen fantastiskt . att träffa så många nyfikna, glada och energifyllda tandsköterskor under två dagar i början av februari. Tack alla ni som kom, och vi hoppas ni känner er påfyllda av kunskap, gemenskap och många skratt. Extra roligt att det var så många deltagare i år och att en så stor andel besökte Yrkeskonferensen för allra första gången.

Läs mer

Kan risk för benskörhetsfraktur upptäckas av tandvården?

I en ny avhandling av . Folktandvården Stockholm och Karolinska Institutet har olika metoder för att upptäcka risk för benskörhetsfraktur i tandvården undersökts. Resultatet visar att de röntgenbilder man trodde skulle kunna användas inte visar något samband. Däremot finns andra metoder som skulle kunna vara värdefulla för riskbedömning.

Läs mer

Branschen samlas i Stockholm 2025

Nu står det klart att . Odontologisk Riksstämma och Swedental kommer arrangeras på Stockholmsmässan den 12-14 november 2025. Med hela branschen samlad under ett och samma tak finns det goda förutsättningar för att kunna driva och utveckla aktuella frågor inom tandvården.

Läs mer

Hur sammanfattar man årets höjdpunkt?

Den som liksom kickar igång året . Högtiderna är avklarade och man kan känna sig lite tom. Beroende på vart i landet du befinner dig, så är det en lång grå väntan på våren. Då kommer VÅRA dagar, STF:s Yrkeskonferens.

Läs mer

Vision får expertroll i utredning om behörighet och yrkesreglering

Josepha Lindblom, . strateg i fackförbundet Vision, har av regeringen utsetts som expert i Utredningen om behörighet och yrkesreglering i hälso- och sjukvård och tandvård. Vision organiserar stora yrkesgrupper så som medicinska sekreterare och tandsköterskor och ser fram emot att bidra med medlemmarnas perspektiv. En prioriterad fråga är att säkra kompetensen genom skyddade yrkestitlar.

Läs mer