Det handlar både om att få en ökad respekt för yrket, men också att garantera patientsäkerheten. Med en ökande delegering på landets kliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens.

Fortsatt stort intresse för tandsköterskornas namninsamling

Intresset för . Svenska Tandsköterskeförbundets namninsamling är fortsatt stort. Redan har en bit över 2 000 namnunderskrifter kommit in till kansliet och antalet ökar med drygt 100 i veckan.
– Det är många, men vi vill han ännu fler innan vi överlämnar våra krav till Socialministern säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Aktuella artiklar

Se filmen om Yrkeskonferensen 2022

Jönköping University vill växa med nytt centrum för tandvård

Den 12 januari . lämnade Jönköping Universitys fastighetsbolag HÖFAB in planhandlingar inför beslut om samråd till stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun. I nybyggnadsplanerna ingår bland annat att bygga ett centrum för odontologi och oral hälsovetenskap, samt bereda plats för en tandläkarutbildning. 

Läs mer

Nominera till Svenska Hygienpriset

Nominera någon . som har åstadkommit en förändring! Vårdrelaterade infektioner är ett problem och risken för smittspridning är stor inom all vård. Förebyggande arbete är av största vikt. Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda rutiner för att uppnå en god hygienisk standard.

Läs mer

Satsning på digitala skannrar fortsätter

Den 15 december . beslutade tandvårdsstyrelsen om investeringsplan 2022. Mellan 2020 och 2021 har Folktandvården Västra Götaland investerat i cirka 100 digitala intraorala skannrar – nu fortsätter satsningen.

Läs mer

Folktandvården Skåne satsar på hälsofrämjande utveckling

Genom en omorganisering . i tre verksamhetsområden kraftsamlar Folktandvården Skåne för att möta skåningarnas behov genom hela livet. Allmäntandvården respektive specialisttandvården samlas under var sin ledning. Det hälsofrämjande arbetet får en tydligare plats genom att organiseras i ett eget verksamhetsområde. 

Läs mer

Långt ifrån fulladdad på morgonen

Jag har 1237 meter . till bussen på morgonen, om vi ska vara exakta. Vissa dagar känns den sträckan närmare milen, i djup kvicksand. Ibland tittar jag mig över axeln och kikar om någon styr mig med en spelkonsol, för det måste ju bara vara så att jag är med i ett tv-spel.

Läs mer

Stor succé för tandsköterskornas namninsamling

Närmare två tusen . namnunderskrifter på en månad har kommit till Svenska Tandsköterskeförbundet. Kravet är enkelt: Tandsköterska ska bli en skyddad yrkestitel.
– Jag hade höga förväntningar, men det är verkligen jättehäftigt att så många är med och höjer sin röst, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Ovanligt med felaktiga utbetalningar inom tandvården

Felaktiga utbetalningar . inom det statliga tandvårdsstödet är ovanliga. De är ungefär på samma nivå som andelen felaktiga utbetalningar inom övriga socialförsäkringar. Detta trots att staten överlåtit administrationen av tandvårdsstödet till branschen. 

Läs mer

Unga Malmöbor utan karies med i forskningsstudie

Karies påverkas inte bara . av ärftliga faktorer utan även av socioekonomisk bakgrund. Vad är det då som gör att vissa inte utvecklar karies alls, trots sämre förutsättningar? Det ska Marie Nordström tillsammans med Folktandvården Skåne försöka finna svaret på. Kariesfria unga Malmöbor från resurssvag bakgrund deltar i studien.

Läs mer

Forskning av äldre och munhälsa gav stipendium

Maria Snögren, . doktorand vid Högskolan i Skövde, får Astrid Janzons stipendium för sin forskning. Hon studerar om en digital utbildningsplattform påverkar vårdpersonalens kunskaper om och attityder till munhälsa samt äldres beskrivning av vad munhälsa är.

Läs mer