I Dalarna är det cirka 5 200 personer som tillhör den grupp som får tandvårdsstöd på grund av att de har omfattande behov av hjälp med sin personliga omvårdnad.

Region Dalarna bäst på uppsökande munvård till äldre och funktionshindrade

89 procent av länets invånare . som är berättigade till nödvändig tandvård fick under 2022 uppsökande munhälsobedömningar. ”Det goda resultatet bygger på samarbetet med Dalarnas kommuner”, säger Ann-Marie Franklin, enhetschef tandvårdsstöd Region Dalarna.

Läs mer

Aktuella artiklar