TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet till 2025

Fortlöpande översyn av tandvårdsstödet är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket . (TLV) föreslår en rad förbättringar i tandvårdsstödet. Bland förslagen finns bland annat en utökning av tillstånd 5032, för entandslucka som ska behandlas med implantat, och en ny regel som möjliggör förhandsprövning av viss tandvård.

Ändringar i vissa åtgärder, tillstånd och regler föreslås för att förbättra tandvårdsstödet samt mindre justeringar som ska förtydliga regelverket och göra det mer enhetligt och ändamålsenligt. Till tandvårdsstödet föreslås det bland annat en ny åtgärd för fyllning utförd av tandhygienist samt borttagning av utbytesåtgärderna för implantatbehandling. Fortlöpande översyn av tandvårdsstödet är viktig för att reglerna ska följa utvecklingen inom tandvården.

TLV:s förslag är nu ute på remiss. Inkomna remissynpunkter kommer att hanteras innan nämnden för statligt tandvårdsstöd fattar beslut om respektive förslag. De ändringar som beslutas kommer att ingå i tandvårdsstödet från och med 15 januari år 2025.

Remissen och en sammanfattning av de föreslagna ändringarna finns på webbplats.