Stadgar

.

Stadgar för Svenska Tandsköterskeförbundet
.

Ladda ned stadgarna som pdf här

.
Stadgarna är uppdaterade vid RS 2021.