Får man ignorera rekommendationerna?

Etiska nämnden . får in många frågor kopplade till den pågående Corona-pandemin, och vi försöker svara på dem alla så gott vi kan. Denna gång om en arbetsgivares skyldighet att följa de aktuella rekommendationerna och skyldigheten att följa arbetsmiljölagen.

”Den rekommendation som kom efterföljdes inte. Jag mådde så dåligt av detta och jag påpekade situationen flera gånger till vår klinikledning men fick inget gehör”, skriver frågeställaren.
Hej,

Jag är anställd på en klinik i region Stockholm och har några frågor. En period under pandemin var vi permitterade 40 procent. Vi jobbade som vanligt trots att det var rekommenderat från vår högsta ledning att vi ska glesa av patientbehandlingarna, samt att man ska bara behandla akuta patienter. Vi skulle även uppmana patienterna att vid ett besök hos oss komma till kliniken ensamma, eller med endast en medföljande.

Det jag reagerade på var att vår avdelning jobbade på som vanligt, alla våra rum var fullbokade med patienter och i vårt väntrum var det fullproppat med folk, patienter, medföljande, assistenter mm.

Den rekommendation som kom efterföljdes inte. Jag mådde så dåligt av detta och jag påpekade situationen flera gånger till vår klinikledning men fick inget gehör.

Efter en tid blev jag sämre psykiskt, dessutom fick jag yrsel som gjorde att jag hade svårt att komma upp ur sängen och jag blev sjukskriven. Det var semesterperiod och på vår klinik var många lediga för sommaren och några var hemma och var sjuka. Kliniken var öppet som vanligt under sommaren.

Dag efter dag ringde min arbetsledare och frågade hur sjuk jag var, och om jag kunde komma in och jobba. Jag fick ingen lugn och ro att få bli bra och kurera mig ordentligt. Jag mådde så dåligt.

Min fråga är, får arbetsgivaren göra så? Får de ringa och tvinga de som är sjukskrivna att komma in och jobba? Får man ignorera rekommendationer gällande hur man undviker covid-smittan?

 Sthlm

 

Hej Sthlm,

Tack för din fråga. Med den smittspridning som vi har i samhället, så måste vi alla hjälpas åt så gott vi kan för att hantera situationen. Vi råder alla anställda inom svensk tandvård att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla sig uppdaterade om Socialstyrelsens information avseende Covid-19 för personal inom tandvård.

Men självklart innebär inte vår gemensamma strävan att minska smittspridningen att man skall riskera sin egen, eller sina kollegors hälsa. Och lika självklart kan en arbetsgivare, direkt eller indirekt, inte uppmana personal till att arbeta under en pågående sjukskrivning. Detta oavsett anledning eller situation på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har ett tydligt ansvar för dig som anställd. Som chef måste man känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för just din arbetsplats. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas.

På allt fler arbetsplatser larmar nu skyddsombud om brister i smittskydd, eller begär att arbetet ska stoppas på grund av risker för personalens liv och hälsa. Skyddsombud har i år lagt fler skyddsstopp än under 2019. Arbetsgivare har också anmält att det inträffat nära 1 000 allvarliga tillbud kopplade till coronaviruset.

Vi rekommenderar dig att anmäla händelsen till ditt skyddsombud.

Etiska nämnden
 
Ps. Att verksamheten verkade rulla på som vanligt, trots att personalen har varit permitterade 40% är en fråga som vi dock inte kan, eller bör, svara på. Om man misstänker fusk med permitteringsstöd anmäls detta på Tillväxtverkets hemsida.