Mycket lyckad Yrkeskonferens

Den 9-10 februari . gick Yrkeskonferensen av stapeln på Hotel Clarion Sign i Stockholm. Över 250 tandsköterskor var på plats, och utställningshallen var fullbokad. Efter två år präglade av Covid-19 märktes det tydligt att man ville mötas personligen igen, och humöret var på topp under de två konferensdagarna.

Läs mer

STF söker nya ledamöter

Har du intresse för tandvårdsfrågor . i allmänhet och tandsköterskans roll i synnerhet? Vill du vara med att bidra, påverka och arbeta för att stärka tandsköterskans roll, yrkesförbundet och dess medlemmar? Ta chansen att ta en plats i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse 2023.

Läs mer

Nya rutiner för betalning

STF ändrar rutinerna för fakturering och medlemshantering från och med 2024: Fakturering av medlemsavgiften sker i samband med aktiverat medlemsskap. Fakturan avser då 1 års medlemsskap. Är du medlem och student? Studentmedlemsskapet övergår till ordinarie medlemsskap från och med den månad som du tar examen. Styrelsen kommer att fortsätta driva arbetet med förbundet framåt för […]

Läs mer

STF uppvaktar socialministern

Med över 2 500 . namnunderskrifter ska Tandsköterskeförbundet uppvakta socialminister Lena Hallengren. Ett preliminärt datum är bokat till den 18 mars.
– Det ska bli spännande och jag hoppas verkligen att vi kan få gehör för våra krav att ge tandsköterskorna en skyddad yrkestitel, säger Marie Udén, ordförande för Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Upprop – Vi behöver ditt stöd!

Tandsköterskans kompetens . har aldrig varit viktigare för våra patienters säkerhet. Ändå finns det inte något krav på utbildning eller behörighet inom tandsköterskeyrket. Vi behöver tydliga och avgörande åtgärder för att höja kvaliteten och trygga patientsäkerheten inom svensk tandvård. STF kräver därför att Tandsköterska skall bli en så kallad skyddad yrkestitel och har startat en namninsamling för att få till stånd denna viktiga förändring.

Läs mer

Allt fler studenter i förbundet

Antalet studenter . som väljer att bli medlemmar i Svenska Tandsköterskeförbundet har rusat i höjden. Av alla som blivit nya medlemmar i förbundet hittills i år är 67 procent studenter.

Läs mer

Anna och Tina tar plats i styrelsen

Hallå där . Anna Sydhagen och Tina Hilding som under förbundsstyrelse senaste möte valdes in som nya suppleanter i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse. Vilka är ni, och finns det frågor som de brinner lite extra mycket för?

Läs mer

För alla barns framtid

Nu startar kampanjen . Lagar för alla barns framtid. En kampanj som syftar till att hjälpa barn att säga nej till ett helt onödigt nikotinberoende. Målet med kampanjen är en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar barn mot tobaksindustrins manipulativa metoder. Bakom kampanjen står Tobaksfakta och alla dess medlemsorganisationer.

Läs mer

Nya arbetsgrupper inom STF

Marknadsfrågor och medlemsfrågor . . Det är fokusområdena för de två nya arbetsgrupperna som förbundsstyrelsen fattade beslut om under dess senaste möte.
– Det är viktigt för oss som yrkesförbund att vara proaktiva, de två nya arbetsgrupperna skall både att stärka förbundet utåt och samtidigt arbeta ännu tydligare för medlemmarnas bästa, säger Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbundets ordförande.

Läs mer

Tre nordiska länder enades om ökad kompetens till 2025

Målet är att höja . tandsköterskornas grundkompetens till 2025. Det blev resultatet när tandsköterskor från tre nordiska länderna samlades för projektet Nordplus Horisontal.
– Jag var så imponerad av deltagarnas engagemang och kunskap i projektet, säger tandläkare Louise Ericson, som var en av representanterna från Sverige.
Detta är sjunde och sista delen om tandsköterskans historia. 

Läs mer

Byt inte bort titeln tandsköterska vid fortbildning

En tandsköterska . som vidareutbildar sig är fortfarande tandsköterska. Ändå finns det specialistutbildningar där titeln ändras till assistent.
– Tandsköterska är ju alltid grundnivån, precis som tandläkare, sedan kan man lägga till ”specialistkompetens inom” det man utbildat sig i, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer