Tre nordiska länder enades om ökad kompetens till 2025

Målet är att höja . tandsköterskornas grundkompetens till 2025. Det blev resultatet när tandsköterskor från tre nordiska länderna samlades för projektet Nordplus Horisontal.
– Jag var så imponerad av deltagarnas engagemang och kunskap i projektet, säger tandläkare Louise Ericson, som var en av representanterna från Sverige.
Detta är sjunde och sista delen om tandsköterskans historia. 

Läs mer

STF söker nya ledamöter

Har du intresse för tandvårdsfrågor . i allmänhet och tandsköterskans roll i synnerhet? Vill du vara med att bidra, påverka och arbeta för att stärka tandsköterskans roll, yrkesförbundet och dess medlemmar? Ta chansen att ta en plats i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse 2021.

Läs mer

Byt inte bort titeln tandsköterska vid fortbildning

En tandsköterska . som vidareutbildar sig är fortfarande tandsköterska. Ändå finns det specialistutbildningar där titeln ändras till assistent.
– Tandsköterska är ju alltid grundnivån, precis som tandläkare, sedan kan man lägga till ”specialistkompetens inom” det man utbildat sig i, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Samarbete med omvärlden jätteviktigt

Något av de absolut viktigaste . som Svenska Tandsköterskeförbundet gör är att kommunicera med och samarbeta med andra aktörer i samhället. De senaste åren har antalet sådana samarbeten vuxit, men det har kanske skett lite i det tysta. Vi fortsätter att belysa olika sorters samverkan som gynnar tandsköterskornas arbete. I denna sista del lägger vi fokus på samverkan mellan förbundet och omvärlden.

Läs mer

Marlene blev nummer 100

Marlene Rickardsson . i Skellefteå var den 100:e tandsköterskan som blev certifierad av Svenska Tandsköterskeförbundet.
– Jag tycker det är viktigt, dels för att visa att jag har en godkänd utbildning, dels för att bidra till att höja statusen på yrket, säger Marlene.

Läs mer

Premiär för årsmöte via mail

Svenska Tandsköterskeförbundets . årsmöte 28 mars blev i år garanterat Covid-19-fritt. Mötet som skulle ägt rum i Stockholm för de 22 deltagarna, ombud samt styrelsen fick ställas in.  
– För att inta riskera att sprida smittan fick vi istället genomföra själva mötet via mejl, berättar Marie Udén, ordförande i STF.

Läs mer

Mod att förändra, vad innebär det och vems ansvar är det?

Svenska Tandsköterskeförbundet . är på väldigt många möten under ett år med myndigheter och med branschen. På alla dessa möten talar vi om att vår utbildning verkligen har förbättrats och förfinats under åren, vi ligger precis på gränsen till en kandidatexamen. SeQF 5 med 325 YH poäng.

Läs mer

Toppbetyg för årets Yrkeskonferens

Bra föreläsare, bra middag och en fantastisk fest . . Det var några av framgångsfaktorerna som gjorde att tandsköterskorna gav årets yrkeskonferens toppbetyg.
– Vi hade drygt 230 delegater, men jag hade gärna sett att fler hade fått uppleva det här, säger Marie Udén, ordföranden i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer