Anna och Tina tar plats i styrelsen

Hallå där . Anna Sydhagen och Tina Hilding som under förbundsstyrelse senaste möte valdes in som nya suppleanter i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse. Vilka är ni, och finns det frågor som de brinner lite extra mycket för?

Läs mer

För alla barns framtid

Nu startar kampanjen . Lagar för alla barns framtid. En kampanj som syftar till att hjälpa barn att säga nej till ett helt onödigt nikotinberoende. Målet med kampanjen är en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar barn mot tobaksindustrins manipulativa metoder. Bakom kampanjen står Tobaksfakta och alla dess medlemsorganisationer.

Läs mer

Nya arbetsgrupper inom STF

Marknadsfrågor och medlemsfrågor . . Det är fokusområdena för de två nya arbetsgrupperna som förbundsstyrelsen fattade beslut om under dess senaste möte.
– Det är viktigt för oss som yrkesförbund att vara proaktiva, de två nya arbetsgrupperna skall både att stärka förbundet utåt och samtidigt arbeta ännu tydligare för medlemmarnas bästa, säger Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbundets ordförande.

Läs mer

Tre nordiska länder enades om ökad kompetens till 2025

Målet är att höja . tandsköterskornas grundkompetens till 2025. Det blev resultatet när tandsköterskor från tre nordiska länderna samlades för projektet Nordplus Horisontal.
– Jag var så imponerad av deltagarnas engagemang och kunskap i projektet, säger tandläkare Louise Ericson, som var en av representanterna från Sverige.
Detta är sjunde och sista delen om tandsköterskans historia. 

Läs mer

STF söker nya ledamöter

Har du intresse för tandvårdsfrågor . i allmänhet och tandsköterskans roll i synnerhet? Vill du vara med att bidra, påverka och arbeta för att stärka tandsköterskans roll, yrkesförbundet och dess medlemmar? Ta chansen att ta en plats i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse 2021.

Läs mer

Byt inte bort titeln tandsköterska vid fortbildning

En tandsköterska . som vidareutbildar sig är fortfarande tandsköterska. Ändå finns det specialistutbildningar där titeln ändras till assistent.
– Tandsköterska är ju alltid grundnivån, precis som tandläkare, sedan kan man lägga till ”specialistkompetens inom” det man utbildat sig i, säger Marie Udén, ordförande i Svenska Tandsköterskeförbundet.

Läs mer

Samarbete med omvärlden jätteviktigt

Något av de absolut viktigaste . som Svenska Tandsköterskeförbundet gör är att kommunicera med och samarbeta med andra aktörer i samhället. De senaste åren har antalet sådana samarbeten vuxit, men det har kanske skett lite i det tysta. Vi fortsätter att belysa olika sorters samverkan som gynnar tandsköterskornas arbete. I denna sista del lägger vi fokus på samverkan mellan förbundet och omvärlden.

Läs mer

Marlene blev nummer 100

Marlene Rickardsson . i Skellefteå var den 100:e tandsköterskan som blev certifierad av Svenska Tandsköterskeförbundet.
– Jag tycker det är viktigt, dels för att visa att jag har en godkänd utbildning, dels för att bidra till att höja statusen på yrket, säger Marlene.

Läs mer