Upprop – Vi behöver ditt stöd!

Svenska Tandsköterskeförbundet kräver att tandsköterska skall vara en skyddad yrkestitel. Var med oss i vår kamp, skriv ditt namn och regiontillhörighet i formuläret nedan. Tillsammans kan vi skapa förändring!

Tandsköterskans kompetens . har aldrig varit viktigare för våra patienters säkerhet. Ändå finns det inte något krav på utbildning eller behörighet inom tandsköterskeyrket. Vi behöver tydliga och avgörande åtgärder för att höja kvaliteten och trygga patientsäkerheten inom svensk tandvård. STF kräver därför att Tandsköterska skall bli en så kallad skyddad yrkestitel och har startat en namninsamling för att få till stånd denna viktiga förändring.

Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) kräver att Tandsköterska skall bli en skyddad yrkestitel. En skyddad titel är en förutsättning för att höja den allmänna kompetensen inom yrkeskåren. Utbildning är en avgörande faktor för såväl arbetsgivare och arbetstagare, som vårdtagare.

Genom en skyddad yrkestitel kan vi också på sikt förbättra arbetsförhållandena och villkoren för Sveriges tandsköterskor.

Vi har de senaste åren fört dialog med Socialstyrelsen och påpekat det orimliga i att yrkesgruppen tandsköterskor inte har en skyddad titel, och att en av konsekvenserna därav är att regioner och privata kliniker i allt större utsträckning anställer outbildad personal på grund av bristen på utbildade tandsköterskor. Det måste få ett slut!

Vi kräver att tandsköterska skall vara en skyddad yrkestitel. Vårt krav kommer att tillsammans med insamlade namn från detta upprop levereras till Socialstyrelsen i mars 2022.

Följ oss i vår kamp. Skriv ditt namn och regiontillhörighet i formuläret nedan. Tillsammans kan vi skapa förändring!