Reviderad och utökad upplaga av Handbok för tandsköterskor

Läroboken ”Handbok för tandsköterskor . – instrument, material och rutiner” ger kunskap, vägledning och riktlinjer i praktiskt och kliniskt patientarbete och vill stärka och inspirera tandsköterskor att känna trygghet och kvalitet i yrkesrollen. I andra upplagan av handboken har innehållet reviderats och utökats för att täcka nya kunskaper, arbetsmetoder och rutiner.

Läs mer

Nya rutiner för betalning

STF ändrar rutinerna för fakturering och medlemshantering från och med 2024: Fakturering av medlemsavgiften sker i samband med aktiverat medlemsskap. Fakturan avser då 1 års medlemsskap. Är du medlem och student? Studentmedlemsskapet övergår till ordinarie medlemsskap från och med den månad som du tar examen. Styrelsen kommer att fortsätta driva arbetet med förbundet framåt för […]

Läs mer

Karolinska Institutet får topplacering i internationell ranking

KI:s toppmoderna utbildning . och forskning inom ”Dentistry” är nu för tredje gången i världstopp sedan ämnet introducerades som ny lista för åtta år hos QS. Även Göteborgs universitet har en framskjuten placering. Svensk tandvård generellt håller sedan lång tid tillbaka hög standard och har gott rykte internationellt. 

Läs mer

Tandläkarbrist dåligt för samhället

Stor tandläkarbrist . finns i vissa regioner, vilket bland annat SVT Norrbotten redovisat. Patienternas tandstatus har därigenom kraftigt försämrats då inte ens akuta problem åtgärdas. Tandhälsoförbundet anser att hanteringen är samhällsekonomiskt helt oförsvarbar, plus att patienten får betydande kostnader och onödigt lidande. Akut måste regionerna betala resor och tandvård till andra delar av landet.

Läs mer

Planerar du att åka utomlands i sommar?

Världen öppnar upp . allt mer och vi kan åter börja resa till många av de klassiska resmålen. Om du planerar att åka utomlands i sommar behöver du, innan resan, kontrollera vilka bestämmelser om provning och karantän som gäller för just dig när du kommer tillbaka till Sverige igen.

Läs mer

Få klagomål om tandvård till patientnämnderna

Sveriges samtliga . 21 patientnämnder har nyligen tagit fram en rapport av 3 337 covid-19 relaterade klagomål och synpunkter som inkommit under år 2020. Merparten av klagomålen berörde den somatiska specialistvården och primärvården. Kommunal hälso- och sjukvård, psykiatrisk specialistvård och tandvård utgjorde en mindre del.

Läs mer

Tips och trix för kliniken

Effektiv på jobbet, . och stenkoll på den upplevda kvalitén? Det finns många tips för att jobba lite smartare och lite effektivare ute på klinikerna runt om i landet. Här är några tips som inkommit och som är väl värda att lyfta upp. Dela med dig av just dina tips!

Läs mer

Låt oss prata om förväntningar

Jag är en person . som har ganska höga förväntningar på det mesta, utan att tänka på att jag har det. Framför allt höga förväntningar på saker som är bokade lite längre fram som tex en semesterresa, en weekendresa, en föreställning eller ett besök på en nöjespark. 

Läs mer

Kalkoner på dans

Det är lätt att glömma . hur samstämda man är i ett team efter ett tag. Min förra tandläkare och jag skulle nog kunnat jobba en vecka utan att prata med varandra. Man blir liksom expert på att överhöra saker och mystiskt plocka fram det som behövs.

Läs mer

Vi har en apparat på jobbet

Vi har en apparat på jobbet, . och denna apparat tror jag är till enbart för att bedöma intelligensnivån på oss tandsköterskor. Framför allt min intelligensnivå!

Läs mer