Tandläkarbrist dåligt för samhället

Tandhälsoförbundet föreslår att föräldrar, skolan och sjukvården ges ett större ansvar att tillsammans med tandvården förebygga dålig tandhälsa.

Stor tandläkarbrist . finns i vissa regioner, vilket bland annat SVT Norrbotten redovisat. Patienternas tandstatus har därigenom kraftigt försämrats då inte ens akuta problem åtgärdas. Tandhälsoförbundet anser att hanteringen är samhällsekonomiskt helt oförsvarbar, plus att patienten får betydande kostnader och onödigt lidande. Akut måste regionerna betala resor och tandvård till andra delar av landet.

Man ska inte behöva gå med avbitna tänder som skaver eller få inflammationer i tandrötterna för att hål inte lagats i tid på det sätt som SVT Norrbotten beskriver situationen. Om karies uppstår måste resurser finnas för att laga hålen innan de ställer till skada.

Alltmer forskning visar att dålig tandhälsa ökar risken för många sjukdomar som diabetes, hjärtproblem och cancer. Det handlar framför allt om infektioner i tandkött, tandrötter och käkben som orsakar inflammationer och därmed stora påfrestningar på kroppen. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart för regionerna att blunda för dessa mer långsiktiga och synnerligen kostsamma problem.

– Regioner som inte klarar befolkningens tandvård borde skicka patienterna till andra delar av landet eller utomlands för att de sa få korrekt tandvård, säger Ann-Marie Lidmark ordförande i Tandhälsoförbundet. Självklart ska regionerna stå för både resekostnader och tandläkarnas merkostander. Om små hål inte lagas i tid kostar det både samhället och patienten stora summor pengar.

Tandhälsoförbundet anser att det behövs akuta tandläkarinsatser och dem måste regionerna betala för. Men också det förebyggande arbetet kan på lite längre sikt minska behovet av tandläkare.

Tandhälsoförbundet föreslår därför att föräldrar, skolan och sjukvården ges ett större ansvar att tillsammans med tandvården förebygga dålig tandhälsa. Det handlar om kostomläggningar så att kroppen får tillräckligt med fosfater, kalcium, magnesium och kalium samt fettlösliga vitaminer som D, K och A samt det vattenläsliga vitamin C. För den som slarvar med maten bör läkaren kunna skriva ut kosttillskott på recept. Att använda fluorider i tandkräm, fluorlacka med mera är ingen långsiktig lösning. Viktigast är att förbättra salivens sammansättning så att man blir immun mot karies genom att eventuella små hål snabbt återmineraliseras.