Bli medlem

.
För att ansöka om medlemskap i förbundet fyll i följande formulär. Läs också om alla fördelar med ett medlemsskap längre ner på sidan, samt vår Integritetspolicy och om våra Medlemsförmåner.
.
Medlemsavgiften är 550 kr per år. För student är medlemsavgiften 200 kr per år under studietiden (18 månader). Är du ålderspensionär är medlemsavgiften är 275 kr per år.
Inbetalning görs till bg nummer: 205-4641. Ditt medlemsnummer står på faktura och på Tidningen Tandsköterskans etikett.
.
Notera! Är du arbetsgivare och vill ansluta tandsköterskorna på din klinik till STF? Kontakta oss för gruppanmälan: info@svetf.se

 

1
2
Personuppgifter Anställningsuppgifter

Betalningsmetod

Studerande medlem

Ett medlemskap gör dig starkare

Som medlem i ett yrkesförbund kan du vara en del av en större grupp som kan förhandla för bättre arbetsvillkor, löner och förmåner. Genom kollektiv förhandlingsmakt har du större chans att påverka och förbättra din situation på arbetsplatsen. Eftersom vi är remissinstans i tandvårdsfrågor har vi stora möjligheter att påverka framtiden. Vi har regelbundna kontakter med t ex myndigheter och tandvårdsbranschen för att lyfta fram våra frågor.

.
Som medlem i STF åligger det att i din yrkesutövning ständigt följa de etiska reglerna som är förenade med yrkesutövningen samt att garantera patienterna ett värdigt och sakkunnigt bemötande. STF:s Etiska nämnds uppgift är att bevaka och ta till vara tandsköterskornas intressen och dokumentera ställningstaganden i etiska frågor. Etiska nämnden ger också råd och rekommendationer i enskilda ärenden – där behandlingen av ärendet är konfidentiellt.
.
Genom att delta i förbundets karriärutvecklande aktiviteter kan du utveckla dina kunskaper och kompetenser, vilket kan öppna dörrar till nya möjligheter och högre positioner inom ditt yrke. STF anordnar varje år bland annat en yrkeskonferens, producerar medlemstidningar och  nyhetsbrev där vi tar upp aktuella frågor, berättar om utbildningar, publicerar vetenskapliga artiklar och referat med syfte att informera och utbilda.
.
Du kan ansluta dig till ett nätverk av yrkesverksamma inom ditt område, både vad gäller din specialinriktning och lokala anknytning. Detta ger dig möjlighet att träffa och interagera med likasinnade människor, utbyta erfarenheter och kunskaper, samt skapa professionella kontakter. Nätverkande kan vara värdefullt för att hitta nya jobbmöjligheter och för att få stöd och råd från andra som är erfarna inom ditt yrke. Över hela Sverige finns en lokalförening av Svenska Tandsköterskeförbundet nära dig!
.
Som medlem kan du teckna försäkringar på ett lätt sätt till ett upphandlat pris.