Skolinformatörer

.
Medlemmar i Svenska Tandsköterskeförbundet (STF) ska med jämna mellanrum ge sig ut för att informera i skolorna. Tanken är att information direkt vid utbildningen ska ge fler medlemmar till STF.

Alla Sveriges utbildningar kommer att få besök av en skolinformatör. Med sig har de dagsfärsk information om förbundets uppbyggnad, expedition och tidningen samt mycket annat. De berättar också om vikten att vara ett starkt yrkesförbund med många medlemmar, som tillsammans kan arbeta för att höja yrkets status bland annat genom att vara remissinstans för viktiga frågor.

Kontakta expeditionen info@svetf.se för att boka informationsbesök. Samordnare för samtliga skolinformatörer är Tina Hilding, mail: info@svetf.se, skolorna finns på www.myh.se

2020 – 2021

Blir skolbesöken inte så frekventa. STF kommer att skicka sin Power Point till skolorna som så önskar och koppla upp oss via t.ex messenger, facetime eller skype.
Vi träffar samtliga utbildningsledare i kontinuerligt.