Regler vid anestesi

Jag undrar . vilka regler som gäller vid anestesi och hoppas på att ni kan hjälpa mig att reda ut detta. Jag har koll på att tandsköterskorna lägger infiltration och att det krävs en tandläkare för mandibularinjektioner. Men hur förhåller det sig med: mentalisblockad nevus incisivum nervus palatius major nervi pterygopalatini Räknas dessa som blockader […]

Läs mer

Anskaffning av LIA – Vems är ansvaret?

Då och då hör studerande av sig till myndigheten med klagomål på att de inte fått någon LIA-plats, och undrar vem som egentligen ska se till att de får en sådan? Heléne Carlsson, på enheten för tillsyn och studiedokumentation, hjälper till att reda ut regelverket och vem som egentligen ansvarar för anskaffning och kvalitetssäkring av […]

Läs mer

Hur frågan man om våld?

. .Var fjärde kvinna har någon gång i livet utsatts för våld av en partner eller tidigare partner. Men våldet kan stoppas och utsatta kan få stöd och hjälp, om vi vågar fråga om våldsutsatthet. Här har personal som arbetar i vård och omsorg en viktig roll att fylla. Många som utsätts för våld ser […]

Läs mer

Hur ansöker jag för ett certifikat?

. . Svenska Tandsköterskeförbundet utfärdar certifikat för tandsköterskor. För att certifiera dig behöver du vara medlem i STF. Kopia av examensbevis skickas som bilaga i ansökan som du gör här

Läs mer

Hur ändrar jag adress?

. Du ändrar din adress genom att maila till info@svetf.se. På tidningen Tandsköterskans baksida, som du får hem 2 gånger per år, står ditt medlemsnummer. Det är bra att ha i kommunikationen med oss, eller när du anmäler dig till våra olika evenemang.

Läs mer

Hur blir jag medlem?

Du blir enkelt medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet genom att anmäla ditt intresse på denna hemsida. Det gör du här. På denna sida hittar du också all information om årsavgifter etc.

Läs mer