Hur ansöker jag för ett certifikat?

. . Svenska Tandsköterskeförbundet utfärdar certifikat för tandsköterskor. För att certifiera dig behöver du vara medlem i STF. Kopia av examensbevis skickas som bilaga i ansökan som du gör här

Läs mer

Hur ändrar jag adress?

. Du ändrar din adress genom att maila till info@svetf.se. På tidningen Tandsköterskans baksida, som du får hem 2 gånger per år, står ditt medlemsnummer. Det är bra att ha i kommunikationen med oss, eller när du anmäler dig till våra olika evenemang.

Läs mer

Hur blir jag medlem?

Du blir enkelt medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet genom att anmäla ditt intresse på denna hemsida. Det gör du här. På denna sida hittar du också all information om årsavgifter etc.

Läs mer