Hur ansöker jag för ett certifikat?

. .
Svenska Tandsköterskeförbundet utfärdar certifikat för tandsköterskor. För att certifiera dig behöver du vara medlem i STF. Kopia av examensbevis skickas som bilaga i ansökan som du gör här