Lokalföreningarna

.
Som medlem i STF är du per automatik medlem i en lokalavdelning. Vilken du är medlem i beror på var du bor. Alla sköterskor är med, oberoende av arbetsgivare; offentlig eller privat.

Vi ses i våra lokalföreningar ca två gånger per år. Det är blandade träffar med föreläsare, besöka varandras arbetsplatser, information från moderförbundet, demonstrationer från leverantörer och naturligtvis en av de viktigaste delarna att känna gemenskap med övriga tandsköterskor och utbyta erfarenheter.