Certifiering

Certifiering av tandsköterska

Svenska Tandsköterskeförbundet utfärdar certifikat för tandsköterskor (som är medlem i STF) efter genomgången MYH-utbildning 325 YH poäng, enligt den nationella utbildningsplanen för tandsköterskor. Från och med 2020 certifierar vi också tandsköterskor med adekvat äldre utbildning. 

Det förekommer många olika utbildningsanordnare / huvudmän för tandsköterskeutbildningar i Sverige och vissa utbildningar är inte godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Svenska Tandsköterskeförbundet vill framhålla de tandsköterskor som är utbildade enligt nationell utbildningsplan godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) framför icke utbildade tandsköterskor som ett led i att höja statusen på tandsköterskeyrket.
.

Villkor för utfärdande av STF:s certifikat:

De som väljer att certifiera sig, behöver vara medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet.*
.
Kopia av examensbevis skickas som bilaga i ansökan nedan. Notera att exemensbeviset skall vara utfärdat av från MYH godkänd** utbildning till tandsköterska.
.
Kostnad för utfärdandet av certifieringsintyget är 450 kr och inkluderar en brosch. Medlemskap i Svenska Tandsköterskeförbundet är 550kr
.
Efter inbetalning 450 kr skickas certifieringsintyg och brosch till angiven adress. Ange medlemsnummer på inbetalningen. Obs! Normal handläggningstid efter inbetalning har skett av medlem är 10 dagar.
.
* Har du ett studentmedlemskap måste detta efter examen ändras till ett ordinarie medlemskap och medlemsavgiften betalas in. Därefter kan ansökan om certifiering skickas in.
.
** Godkända utbildningar är CSN-grundande.

 

Ansökan om certifiering:

Vilken typ av certifiering vill du ansöka om?