Certifiering

Notera!

Broscherna har kommit! 🙂 Nu har vi äntligen kommit igång igen.

Certifiering av tandsköterska

Svenska Tandsköterskeförbundet utfärdar certifikat för tandsköterskor efter genomgången MYH-utbildning 325 YH poäng, enligt den nationella utbildningsplanen för tandsköterskor. Från och med 2020 certifierar vi också tandsköterskor med adekvat äldre utbildning.

Det förekommer många olika utbildningsanordnare / huvudmän för tandsköterskeutbildningar i Sverige och vissa utbildningar är inte godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Svenska Tandsköterskeförbundet vill framhålla de tandsköterskor som är utbildade enligt nationell utbildningsplan godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) framför icke utbildade tandsköterskor som ett led i att höja statusen på tandsköterskeyrket.

Villkor för utfärdande av Svenska Tandsköterskeförbundets certifikat:
  • Kopia av examensbevis skickas till Svenska Tandsköterskeförbundets expedition.
    Notera att exemensbeviset skall vara utfärdat av från MYH godkänd* utbildning till tandsköterska.
  • Kostnad för utfärdandet av certifieringsintyget är 420 kr och inkluderar en brosch. Medlemskap i Svenska Tandsköterskeförbundet är 500kr
  • Efter inbetalning 420 kr skickas certifieringsintyg och brosch till angiven adress.Ange medlemsnummer på inbetalningen.
Medlemskap i Svenska Tandsköterskeförbundet:
  • De som väljer att certifiera sig, behöver vara medlem i Svenska Tandsköterskeförbundet.
  • Medlemskapet betalas åren därpå med 500 kr per år eller per månad, via autogiro 42 kr.
  • Medlemskapet inkluderar tidningen Tandsköterskan samt nyhetsbrev och möjlighet till tecknande av fördelaktiga försäkringar i Länsförsäkringar, tillgång till etiska nämnden och rabatter på STF:s kurser.

* Godkända utbildningar är CSN-grundande.

 

Svenska Tandsköterskeförbundet
Affärsgatan 6
862 31 Kvissleby
exp@svetf.se
 

Blanketter:

.

Certifiering efter MYH examen. Ej medlem

Certifiering efter MYH examen. Medlem

Certifiering, Ej medlem, äldre utbildning

Certifiering, Medlem, äldre utbildning