Kan jag gå ur min sektion om den är nedlagd men ändå vara medlem i STF?

Ja, givetvis kan du fortfarande vara medlem i STF, även om du inte är med i någon sektion.