Nej till regeringens ANDTS-strategi

Den 15 juni fattade riksdagen . beslut om regeringens nya ANDTS-strategi för åren 2021-2025 omfattande alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. En nyhet i förslaget var att den även skulle omfatta nikotinprodukter, som e-cigaretter och vitt snus, det vill säga nikotinprodukter inte är klassade som läkemedel.

Läs mer

För alla barns framtid

Nu startar kampanjen . Lagar för alla barns framtid. En kampanj som syftar till att hjälpa barn att säga nej till ett helt onödigt nikotinberoende. Målet med kampanjen är en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar barn mot tobaksindustrins manipulativa metoder. Bakom kampanjen står Tobaksfakta och alla dess medlemsorganisationer.

Läs mer

Tackla Tobak i Tandvården 2021

Nationell yrkeskonferens . om tobaksprevention. Välkommen till 2021 års viktigaste eftermiddag. För Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare.

Läs mer

Tips och trix för en effektivare arbetsdag

Effektiv på jobbet? Det finns många tips för att jobba lite smartare och lite snabbare ute på klinikerna runt om i landet. Dela med dig av just dina bästa tips och trix. Här kommer några guldkorn från Karin i Sundsvall.

Läs mer

STF söker nya ledamöter

Har du intresse för tandvårdsfrågor . i allmänhet och tandsköterskans roll i synnerhet? Vill du vara med att bidra, påverka och arbeta för att stärka tandsköterskans roll, yrkesförbundet och dess medlemmar? Ta chansen att ta en plats i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse 2021.

Läs mer

IVO kallar till möte om Covid-19

Inspektionen för vård och omsorg . har kallat till möte om prioriteringar och lärdomar avseende Covid-19. Svenska Tandsköterskeförbundet medverkar och hoppas bland annat på sikt få tydligare riktlinjer för tandvården vid krissituationer.
– Vi har nu en extrem situation som påverkar tandvården på många sätt, och det är självklart viktigt för oss som förbund vara med i diskussionerna om vad som nu skall prioriteras och vilka lärdomar vi fått under pandemin, säger Marie Udén, ordförande STF.

Läs mer

Tillsammans är vi en kraft att räkna med

Avtalsrörelsen . pågår för fullt. Unionen jobbar för att alla medlemmar ska få så bra villkor som möjligt vad gäller lön, jämställdhet, flexpension, arbetsmiljö och så vidare. Men det är tuffa förhandlingar. Vi tog ansvar i kris och pausade förhandlingarna i våras. Nu är förutsättningarna annorlunda och det är dags för en rimlig löneökning!

Läs mer

Två nya kurser när tandsköterskeutbildningen uppdateras

Den nationella . tandsköterskeutbildningen har fått nya föreskrifter. Det har bland annat resulterat i två nya kursen i utbildningen.
– Vi vill försäkra oss om att studenterna får ut så mycket som möjligt av sin utbildning, säger Anna-Karin Juhlén, rättshandläggare på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Läs mer

Besök hos tandvården kan väcka minnen om sexuella övergrepp

Besök hos tandläkaren . kan väcka minnen av sexuella övergrepp som tandvården behöver kunna hantera. Det menar övertandläkaren Eva Wolf som i en ny studie intervjuat 13 personer med sådana erfarenheter.
Bara att sätta sig i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för dem som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Många är mycket rädda, de undviker att gå till tandläkaren, infinner sig inte till bokade tider eller lämnar pågående behandling.

Läs mer

Spännande seminarium med tobaksfrågan i fokus

Tandvården . har stora möjligheter att bidra i det drogpreventiva arbetet. Vi borde få ett utökat uppdrag när regeringen presenterar sin nya ANDT-strategi nästa år. Ta del av två viktiga seminarier under hösten, det senare arrangerat av Tandvård mot Tobak.

Läs mer