Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård

Det är viktigt att hygienkraven . inom svensk tandvård är på en likvärdig nivå oavsett storlek på verksamheten och oavsett om den bedrivs i privat eller regional regi. Nu är de uppdaterade riktlinjerna för 2022 publicerade.

Läs mer

STF söker nya ledamöter

Har du intresse för tandvårdsfrågor . i allmänhet och tandsköterskans roll i synnerhet? Vill du vara med att bidra, påverka och arbeta för att stärka tandsköterskans roll, yrkesförbundet och dess medlemmar? Ta chansen att ta en plats i Svenska Tandsköterskeförbundets styrelse 2023.

Läs mer

Nya rutiner för betalning

STF ändrar rutinerna för fakturering och medlemshantering från och med 2024: Fakturering av medlemsavgiften sker i samband med aktiverat medlemsskap. Fakturan avser då 1 års medlemsskap. Är du medlem och student? Studentmedlemsskapet övergår till ordinarie medlemsskap från och med den månad som du tar examen. Styrelsen kommer att fortsätta driva arbetet med förbundet framåt för […]

Läs mer

Höjning av årsavgiften

Vid RS/årsmötet 2021 . beslutades att årsavgiften skulle höjas något. Avgiften har varit densamma i över 10 år, och justeringen avser en anpassning till samhället i övrigt.

Läs mer

TLV genomför kampanj för Tandpriskollen

Under november . genomför Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) en informationskampanj för Tandpriskollen. Syftet med kampanjen är att få fler att använda sig av Tandpriskollen – en oberoende prisjämförelsetjänst från myndigheten TLV.

Läs mer

TePe förvärvar Proxident AB

TePe breddar portföljen . inom ett nytt område av produkter för muntorrhet och tandkräm. Tandkräm blir ett naturligt komplement till sortimentet för preventiv munvård där företaget idag erbjuder ett brett utbud av tandborstar och specialborstar.

Läs mer

Nej till regeringens ANDTS-strategi

Den 15 juni fattade riksdagen . beslut om regeringens nya ANDTS-strategi för åren 2021-2025 omfattande alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. En nyhet i förslaget var att den även skulle omfatta nikotinprodukter, som e-cigaretter och vitt snus, det vill säga nikotinprodukter inte är klassade som läkemedel.

Läs mer

För alla barns framtid

Nu startar kampanjen . Lagar för alla barns framtid. En kampanj som syftar till att hjälpa barn att säga nej till ett helt onödigt nikotinberoende. Målet med kampanjen är en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar barn mot tobaksindustrins manipulativa metoder. Bakom kampanjen står Tobaksfakta och alla dess medlemsorganisationer.

Läs mer

Tackla Tobak i Tandvården 2021

Nationell yrkeskonferens . om tobaksprevention. Välkommen till 2021 års viktigaste eftermiddag. För Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare.

Läs mer

Tips och trix för en effektivare arbetsdag

Effektiv på jobbet? Det finns många tips för att jobba lite smartare och lite snabbare ute på klinikerna runt om i landet. Dela med dig av just dina bästa tips och trix. Här kommer några guldkorn från Karin i Sundsvall.

Läs mer

IVO kallar till möte om Covid-19

Inspektionen för vård och omsorg . har kallat till möte om prioriteringar och lärdomar avseende Covid-19. Svenska Tandsköterskeförbundet medverkar och hoppas bland annat på sikt få tydligare riktlinjer för tandvården vid krissituationer.
– Vi har nu en extrem situation som påverkar tandvården på många sätt, och det är självklart viktigt för oss som förbund vara med i diskussionerna om vad som nu skall prioriteras och vilka lärdomar vi fått under pandemin, säger Marie Udén, ordförande STF.

Läs mer

Tillsammans är vi en kraft att räkna med

Avtalsrörelsen . pågår för fullt. Unionen jobbar för att alla medlemmar ska få så bra villkor som möjligt vad gäller lön, jämställdhet, flexpension, arbetsmiljö och så vidare. Men det är tuffa förhandlingar. Vi tog ansvar i kris och pausade förhandlingarna i våras. Nu är förutsättningarna annorlunda och det är dags för en rimlig löneökning!

Läs mer