Höjning av årsavgiften

Vid RS/årsmötet 2021 . beslutades att årsavgiften skulle höjas något. Avgiften har varit densamma i över 10 år, och justeringen avser en anpassning till samhället i övrigt.

Den nya årsavgiften är från och med 1 januari 2022, 550 kr (via autogiro 46 kr per månad) . Årsavgiften för studenter är 200 kr, och är du ålderspensionär är årsavgiften 275 kr. (via autogiro 23 kr per månad).

Det enklaste sättet att betala sin medlemsavgift är via autogiro. Det man skall notera då är att den första dragningen i år, avseende januari månad, drogs i början av februari. Sedan sker dragningarna i slutet av varje månad.