Hur frågan man om våld?

.

.Var fjärde kvinna har någon gång i livet utsatts för våld av en partner eller tidigare partner. Men våldet kan stoppas och utsatta kan få stöd och hjälp, om vi vågar fråga om våldsutsatthet. Här har personal som arbetar i vård och omsorg en viktig roll att fylla.

Många som utsätts för våld ser inte sig själva som våldsutsatta. De beskriver kanske inte det de är utsatta för som misshandel, övergrepp eller våldtäkt.

En trygg miljö för patienten ger förutsättningar för ett bra samtal. Att prata i enrum och att ställa direkta, konkreta frågor har visat sig fungera bäst.

Exempel på konkreta frågor för samtal om våld i nära relation:

”Jag undrar lite, är det något som har hänt dig?”

”Har det hänt att du känt dig rädd för någon?”

”Känner du dig trygg där du bor nu?”

”Känner du dig trygg med din partner?”

”Har någon slagit, sparkat, skrämt eller gjort dig illa?”

”Jag ser att du har ett blåmärke på armen, hur fick du det?”

Skapa rätt förutsättningar för att fråga Vill du att din verksamhet ska bli bättre på att fråga om våld? Det handlar såklart inte bara om den enskilda medarbetaren.

Checklista: Vad har ni på plats i din verksamhet? Enligt världshälsoorganisationen WHO finns det några viktiga saker som behöver vara på plats.

  • Har verksamheten en rutin för hur frågeproceduren går till?
  • Har personalen utbildning i hur man frågar om våld?
  • Skapar personalen förtroende och ställer frågan till patienten i en trygg miljö?
  • Har verksamheten rutiner för vart man kan hänvisa patienten vidare för fortsatt hjälp?

Läs mer: https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/vaga-fraga-vald/