Uppstartsmöte Odontologisk Riksstämma 2 februari

Uppstartsmöte i samband med Odontologisk Riksstämma fredag 2 februari kl . 10:00-11:30.

STF är med och styr uppläggen så att vi Tandsköterskor är med på ”Programmet med bestämdhet”. Therese Wendin, OFM adjungerad till styrelsen är vår representant.