Dialogmöte Socialstyrelsen

STF medverkar på dialogmöte med Socialstyrelsen, den 20 maj.