Allmänna villkor

.
Följande allmänna villkor gäller för alla inköp via webbplats www.svetf.se om inget annat anges. Särskilda villkor kan vara tillämpliga i vissa fall och anges då separat.
.
Säljaren via webbplats – www.svetf.se – är:
Svenska Tandsköterskeförbundet

STF, Tina Hilding
Co/ProcessteknikGH  AB,
SE-235 32 Vellinge, Sverige

Org.no: 802003-4289
VAT.nr: SE802003428901
.
Mail: info@svetf.se

.
Ansvarig företrädare: Tina Hilding
Telefon: +46 70-951 90 22
Mail: tina.hilding@svetf.se
.
Följande allmänna villkor gäller för alla inköp av produkter / tjänster via webbplats www.svetf.se om inget annat anges. Särskilda villkor kan vara tillämpliga i vissa fall och anges då separat.

Allmänna villkor

Vi accepterar endast order via vår webbportal för våra yrkeskonferenser och event. Spara den bokningsbekräftelse (e-post) du mottar från oss vid köp (avsändare: info@svetf.se). Vi reserverar oss för feltryck och felaktiga uppgifter på grund av tekniska eller mänskliga fel. Ändringar av följande villkor måste avtalas skriftligen mellan Säljaren och Köparen för att vara giltig.

Priserna

Priser finns angivna vid respektive produkt och anges exklusive moms (reverse charge). Priserna avser deltagande på rubricerat evenemang. Boende eller andra utlägg under konferensdagarna ingår ej.

Betalning

Betalning sker via faktura. Vid eventuellt inställt evenemang återbetalas anmälningsavgiften.

Leverans

Leverans av beställd tjänst avses ske i samband med konferensens öppnande.

Avbokning

Vid avbokning tar vi ut en administrativ avgift på 500 kr. Du kan avboka fram till 60 dagar före evenemangets startdatum, därefter tas hela kostnaden för konferensen ut, om inte läkarintyg finns. Anmälan till konferensen kan vid slutförd betalning överlåtas till annan, detta skall dock snarast meddelas Svenska Tandsköterskeförbundet, info@svetf.se.

Personlig information

När du använder / köper någon av våra tjänster / produkter samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med vår integritetspolicy. Svenska Tandsköterskeförbundet är personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med principerna i vår integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer därför alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Force majeure

Svenska Tandsköterskeförbundet ansvarar inte för omständigheter som förbundet inte har möjlighet att påverka, exempelvis strejk, krig, förändring i lag eller naturkatastrofer.