Tips och trix för kliniken

Var finns era potentiella kunder? Geografiskt eller i olika nätverk? Titta på var era kunder finns och anpassa er kommunikation och marknadsföring för dem.

Effektiv på jobbet, . och stenkoll på den upplevda kvalitén? Det finns många tips för att jobba lite smartare och lite effektivare ute på klinikerna runt om i landet. Här är några tips som inkommit och som är väl värda att lyfta upp. Dela med dig av just dina tips!

.

Spela in informationsfilmer

Detta är ett relativt nytt koncept hos oss, men vi har noterat att patienter är bekväma med det. Det kan handla om hur man kommer att genomföra särskilda, eller generella operationer, lagningar eller procedurer. Patienterna kan titta på inspelningen på YouTube, en DVD med din video eller en app som du skapar. Att få patienter att göra detta på egen hand kan minska en eventuell otrygghet, man kan se filmen flera gånger, och samtidigt minskar det tidsåtgången för personalen.

Upprätta egen kvalitetskontroll

Kontrollera kvalitén på ert eget arbete, till exempel hygienrutinerna i sterilen. Ifråga sätt alla moment: Varför har vi just dessa rutiner? Kan vi förbättra något? Gör gärna ett studiebesök på någon annan klinik på orten, hur gör de? Kan vi lära oss något av dem?

Be en kompis vara ”patient”

Be en kompis att vara en patient hos er. Kompisen kan få gå igenom hela klinikprocessen, uppleva vad era andra patienter upplever och sedan berätta öppet och ärligt om era brister. Det kan komma fram upplevda brister i till exempel väntrummet, som ni aldrig tänkt på tidigare.

Granska bilder och skriv stödnoteringar i förväg

Det här är ett av det absolut viktigaste knepen som vi använder. Vi tillbringar tid i veckan innan patientbesöken och granskar varje patients status, läser tidigare anteckningar och förskriver stödnoteringar. Vi skriver alltså våra grundläggande bedömningar och tankar innan patienten kommer. Sedan justerar vi det efter behov efter patientens besök.