Svår tandlossning tecken på hjärt-kärlproblem

Patienter med svår tandlossning . och en tidigare hjärtinfarkt i bagaget tycks vara extra utsatta för fler kardiovaskulära händelser, enligt svenska långtidsdata.

Fynden kommer från en ny analys av en epidemiologisk och prospektiv multicenterstudie . Giulia Ferrannini, doktorand vid Karolinska institutet, är en av medförfattarna.

– Våra data talar för att sjukvården även borde ställa frågor om tandstatus till patienter som redan haft en första hjärtinfarkt för att tidigt fånga upp besvär i munnen. En möjlighet skulle kunna vara att utveckla ett screeningprogram för munhälsa i framtiden, säger hon.

Enligt tidigare resultat från den aktuella studien var parodontit – tandlossning till följd av en bakteriell infektion – vanligare bland patienter som fått en första hjärtinfarkt. Och nu kommer alltså långtidsdata som talar för att dessa patienter även har en högre risk att drabbas av fler kardiovaskulära händelser över tid, jämfört med friska personer i samma ålder och av samma kön.