STF uppvaktar socialministern

"Med en ökande delegering på landets tandvårdskliniker, blir det allt viktigare att tandsköterskorna har rätt kompetens, säger Marie Udén", ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet.

Med över 2 500 . namnunderskrifter ska Tandsköterskeförbundet uppvakta socialminister Lena Hallengren. Ett preliminärt datum är bokat till den 18 mars.
– Det ska bli spännande och jag hoppas verkligen att vi kan få gehör för våra krav att ge tandsköterskorna en skyddad yrkestitel, säger Marie Udén, ordförande för Svenska Tandsköterskeförbundet.

I mitten av mars är det äntligen dags för Svenska Tandsköterskeförbundet att marschera upp till Socialdepartementet i Stockholm och uppvakta socialminister Lena Hallengren. En delegation på tre personer från styrelsen kommer att lämna över cirka 2 500 namnunderskrifter med kravet att göra tandsköterska till en yrkesskyddad titel.

– Nu handlar det om att får gehör för våra krav och förmå departementet att göra en undersökning och ta fram ett beredningsunderlag, säger Marie Udén

Senast en liknande utredning genomfördes var 2009. Den resulterade i att man inte ansåg att tandsköterska skulle bli en yrkesskyddad titel.

Den stora skillnaden i dag är att man 15 juni 2021 beslutade att yrkesskydda titeln undersköterska med motiveringen att det finns ett behov av att ”säkerställa en enhetlig kompetensnivå”.

– Tandsköterskorna är i en liknande situation med den skillnaden att de ofta arbetar inne i kroppen, via munnen. Det motiverar i allra högsta grad att höja den allmänna kompetensen genom att yrkesskydda titeln tandsköterska.

Fakta om uppropet

Tandsköterskans kompetens har aldrig varit viktigare för våra patienters säkerhet. Ändå finns det inte något krav på utbildning eller behörighet inom tandsköterskeyrket. Det behövs tydliga och avgörande åtgärder för att höja kvaliteten och trygga patientsäkerheten inom svensk tandvård. STF kräver därför att Tandsköterska skall bli en så kallad skyddad yrkestitel och har startat en namninsamling för att få till stånd denna viktiga förändring. I mars kommer STF att uppvakta Socialstyrelsen med vårt krav tillsammans med alla underskrifter från insamlingen.

 

Läs artikeln om uppropet här

 

Följ oss i vår kamp.

Skriv ditt namn och regiontillhörighet i formuläret nedan. Tillsammans kan vi skapa förändring!