Allt fler studenter i förbundet

”Den kraftiga ökningen av antalet studenter är jämt fördelad geografiskt, vi har fått en tillströmning från hela landet”, säger Marie Udén.

Antalet studenter . som väljer att bli medlemmar i Svenska Tandsköterskeförbundet har rusat i höjden. Av alla som blivit nya medlemmar i förbundet hittills i år är 67 procent studenter.

Svenska Tandsköterskeförbundets förhoppning om att locka fler av studenterna på tandsköterskeutbildningarna till att bli medlemmar i förbundet ser ut att ha blivit verklighet. Av alla de som valt att bli medlemmar under årets första nio månader, är hela 67 procent studenter.
– Det är väldigt bra. Vi startade arbetet med den här certifieringen under hösten 2019 och det har skolorna anammat. Vi har en bra dialog med skolorna och alla som bedriver utbildningar och jag tror att ökningen beror på det, säger Marie Udén, ordförande i STF.
Svenska Tandsköterskeförbundets certifiering kan sökas av alla som har 325 poäng på en godkänd MYH-utbildning, samt alla med adekvat äldre utbildning.
– Jag tror att många förstått att det här handlar om vilka kollegor som vi ska ha i framtiden, att det ska vara utbildade tandsköterskor som vet hur man utför ett patientsäkert arbete, säger hon.
Den kraftiga ökningen av antalet studenter är dessutom jämt fördelad geografiskt.
– Utbildningarna finns i alla delar av Sverige och vi har fått en tillströmning av studenter från hela landet, säger Marie Udén.
Certifieringen är första steget mot att skapa en gemensam yrkeslegitimering av tandsköterskeyrket och syftet är att höja statusen på yrket.
– Att höja statusen på tandsköterskeyrket ser vi som en av förbundets viktigaste frågor. Ju fler vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka vårt arbete i viktiga frågor, säger Marie Udén.