Ökat intresse för yrkesutbildningar

Utbildningsutbudet är tre procent större till hösten 2024 jämfört med förra året.

Nära 405 600 personer . har sökt högskoleutbildning i höst, åtta procent fler jämfört med hösten 2023. De flesta sökande är 25 år eller äldre, drygt 60 procent av dem är kvinnor. Åldersgruppen 20-24 år ökar med nio procent, enligt en siffror från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Allt fler vill ta yrkesexamen och utbilda sig . Några av de frekvent sökta utbildningarna är läkare, psykolog, sjuksköterska och tandläkare.

– Det är fler som väljer eftergymnasial utbildning eftersom läget på arbets­marknaden är osäkert, säger Anders Ljungberg, chef för analysavdelningen på UHR. Prognosen är att efterfrågan på högskoleutbildning kommer att öka ännu mer de närmaste åren.

Intresset för yrkeslärarutbildningar och ämneslärare ökar, med sju respektive två procent. Däremot är det färre som vill bli förskollärare eller grundlärare, intresset för dessa båda utbildningar minskar med cirka en procent.

Könsfördelningen i höst är mer eller mindre densamma som den var hösten 2023 till samtliga kategorier av lärar- och förskollärarutbildningar.

Utbildningsutbudet är tre procent större till hösten 2024 jämfört med förra året. Universitet och högskolor har en viktig men utmanande uppgift att utforma utbudet efter arbetsmarknadens behov, till exempel ett tillräckligt utbud av yrkesexamensutbildningar, utan att prioritera bort utbildning för livslångt lärande, till exempel kortare kurser.

Fler sökande anmäler sig till kurser än till program. Stora lärosäten med breda utbildningsutbud, som Uppsala, Lunds och Umeå universitet, har flest utbildningar att erbjuda och också flest sökande till höstterminen 2024.