Friskfaktorerna som ger god munhälsa hos unga

Föräldrarnas stöd och uppmuntran avseende att upprätthålla god munhygien och hålla sunda matvanor spelar en avgörande roll.

Individer i ung vuxen ålder . som kommer från socioekonomiskt utsatta bakgrunder har en högre benägenhet att utveckla karies. Trots detta finns det en del ungdomar och unga vuxna som trots sina utmanande förhållanden ändå upprätthåller en god munhälsa. Vad är det som bidrar till att vissa unga vuxna kan behålla en god tandhälsa även när de ställs inför sämre förutsättningar? Den frågan undersöktes i en studie där patienter från två av Folktandvården Skånes kliniker i Malmö medverkar. 

I studien framkommer skyddsfaktorer, även kallade friskfaktorer, som förklaring till varför unga vuxna från socioekonomiskt mindre gynnsamma förhållanden har kunnat bibehålla en sund munhälsa

– Vi har intervjuat unga vuxna om deras vardag, familj och matvanor för att utforska faktorer som hjälpt dem att bibehålla en god munhälsa. Det är värdefull kunskap som kan ge vägledning till hur vi kan arbeta hälsofrämjande i framtiden, inte bara för en god munhälsa, säger Marie Nordström, doktorand vid Odontologiska fakulteten på Malmö universitet.

I studien framkom det att föräldrarnas stöd och uppmuntran när det gäller att upprätthålla god munhygien, samt att barnen har blivit introducerade till sunda matvanor hemifrån, spelar en avgörande roll. Föräldrarna visade också förtroende för de unga vuxnas förmåga att självständigt ta ansvar för sin hälsa.

– Det mest utmärkande resultatet var föräldrarnas betydelse. De unga vuxna har fått vägledning, stöd och stabilitet av sina föräldrar under uppväxten och på så sätt verktyg för att kunna ta hand om den egna munhälsan, säger Marie Nordström.

Studien tydliggör vikten av att ge stöd och möjligheter för föräldrarna att utföra sin roll och att bedriva hälsofrämjande arbete genom samarbete med andra institutioner, såsom förskolor och barnhälsovård.

Studien har genomförts i samarbete mellan Folktandvården Skåne och Malmö universitet.

Källa: Malmö universitet