Budskapet: Lyssna på barnen!

Rädsla, smärta, stress . och kommunikation stod i fokus under Barntandvårdsdagarna i Örebro 28–29 september.
– Det jag tagit med mig, bland det viktigaste, är att vi verkligen ska lyssna på våra barn, Ingela Stark, ledamot i STF:s Pedodontisektion.

”Mötet med ömtåliga barn” var temat för konferensen, där en hel del nytt kom fram . Bland annat från en enkät i Barnombudsmannens regi, som visade att barnen själva vill att vuxna ska lyssna bättre.

– Det är verkligen en aktiv handling att lyssna, understryker Ingela Stark.

– Vi inom tandvården måste ha öppna sinnen, inte enbart se till munhälsan. Ser vi tecken på att ett barn far illa är vi skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Hon menar det är bättre att anmäla en gång för mycket än att helt låta bli.

Ingela Stark

Diskussionen kopplades till barnens rättigheter i FN:s Barnkonvention. Och vikten av ett bra nätverk mellan vårdinstanser och myndigheter.

Under konferensen i Örebro presenterades också en helt ny problematik.

– En tandläkare hade gjort en studie kring barn från länder i östra Afrika. Det visade sig att många av dem fick sina hörntänder borttagna vid fem, sex månaders ålder, berättar Ingela.

Anledningen är en föreställning om att ingreppet ska förebygga kroppsliga sjukdomar. Det är vanligast förekommande på landsbygden, i mindre byar.

– Man vet att det inte används sterila instrument, och utan bedövning. Vilket i sin tur naturligtvis kan leda till allvarliga komplikationer, till exempel blodförgiftning eller bestående bettfel i munnen.

Just när det gäller bedövning berättade en pedodontist vid mötet om hur viktigt det är med smärtlindring vid tandbehandling.

– Små barn kan uppfatta smärta som en bestraffning. Det är viktigt att förklara för barn och lära dem klara situationen.

– Hon poängterade vikten av att använda ytanestesi och bra injektionsteknik som t ex The Wand eller Sleeper One 5.

STF:s förbundsstyrelse representerades på mötet av MonaLill Hulander.

– Det var en givande och inspirerande konferens. STF är glada att bli inbjudna varje år till Barntandvårdsdagarna, säger hon.

Georgios Tseligkaridis, ordförande i arrangerande Svensk Pedontiförening, är inbjuden som föreläsare vid STF:s Yrkeskonferens i februari 2018.