Tandvården kan se tidiga tecken på munhålecancer

Munhålecancer . upptäcks ofta i tandläkarstolen. ”Vi kan se tidiga tecken hos tobaksnyttjare innan de utvecklats till något allvarligare. Då har tandvårdsteamet en väldigt viktig uppgift: vi måste helt enkelt få patienten att sluta”, säger Mats Wallström, övertandläkare i käkkirurgi, i Göteborg.

På Riksstämman i november talade Mats Wallström och Jan Hirsch, professor emeritus i käkkirurgi, om ”Döden i dosan”. På STF:s Yrkeskonferens är deras rubrik lite mer upplyftande: ”Inte ska man behöva dö av munhålecancer”.

Mycket handlar om att hitta tidiga tecken. Kan du, som tandläkare, göra det?

– Ja, förhoppningsvis, svarar Mats. Vi ser ju skadeverkningar av tobak innan det utvecklats till cancer. Inte bara runt tänderna utan genom förändringar i tandköttet, i slemhinnan, på tungan och läpparna.

Hans första åtgärd, där tandsköterskan blir en medaktör, är att få igång ett samtal med patienten om tobaken, om livsstil och skadeverkningar

– Men då är det också viktigt hur man frågar, så att inte frågan bara blir ”Röker du?” eller ”Snusar du?”. Vi måste hjälpa patienten, framhåller Mats.

Han understryker att det handlar om att verkligen göra patienten medveten:

– Vårt mål måste vara att få honom eller henne att sluta. Ju förr desto bättre.

Till hjälp finns en skrift om tobaksprevention, utgiven av Tandläkarförbundet: om hur man ska förhålla sig till patienten, vilka strategier man ska ha, etc.

– Varje mottagning bör ha en sådan diskussion. Vilken är din roll, vilken är min, hur stöttar vi varandra? Tandsköterskan har självklart en viktig roll i detta, hon är en del av behandlingen kan man säga. I det preventiva arbetet kan hon vara den som pratar lite mer med patienten och ger tips kring avvänjning. Berör man inte vissa saker inne på rummet kanske patienten har följdfrågor när han eller hon är på väg ut.

Orsakssambandet mellan snusande och munhålecancer är kontroversiellt

– Det finns studier som visar att det inte är någon ökad risk och det finns studier som visar att risken ökar, konstaterar Mats Wallström.

Han själv, tillsammans med bland andra Jan Hirsch, genomförde 2012 en studie bland 16 patienter med munhålecancer. Alla var snusare.

– Man kan naturligtvis fråga sig om de skulle fått den här typen av cancer ändå. Det vet vi inte. Men vi fann i alla händelser ett samband.

För tio år sedan slog WHO fast att snus orsakar cancer. En slutsats som sedan dess ifrågasatts och motbevisats av andra forskare.

– Ja, ofta av sådana som är finansierade av tobaksindustrin. Tillverkarna av svenskt snus beskriver ju det som rena hälsoprodukten… Till och med inom vår profession, läkare och tandläkare, finns det de som hävdar att snus är helt ofarligt, säger Mats med en suck.

Han kritiserar den uppfattningen:

– Det är orimligt att dra sådana slutsatser utifrån några artiklar som hävdar att det inte är så farligt att snusa. Professionens inställning borde vara entydig: tobak är ohälsa. Punkt.