Hur mycket skit ska man behöva ta?

En onsdag när Per hade varit riktigt otrevlig mot Eva, mådde hon väldigt dåligt. Trots det kunde hon inte säga ifrån. ​​​​​​​(Alla namn i artikeln är fingerade)

Det är händer tyvärr . att tandläkare beter sig väldigt otrevligt mot sin tandsköterska. Det ska du inte behöva acceptera. Om du råkar ut för detta och behöver stöd och hjälp för att sätta stopp för trakasserierna kan vi på Etiska Nämnden hjälpa dig. Här är ett exempel på hur vi stöttade tandsköterskan Eva som blev illa behandlad av sig tandläkare.

Eva brukade arbeta med klinikchefen, men de hände då och då att hon fick hoppa in och jobba med tandläkaren Per om det saknades personal. Alla tandsköterskor på kliniken tyckte att Per var speciell att arbeta med. På hans behandlingsrum skulle man varken höras eller synas, bara finnas, och det var inte ovanligt att han var otrevlig med både blickar och kommentarer. Eva råkade ofta illa ut och blev till och med illa behandlad inför patienterna. Trots att hennes kollegor uppmanade henne att säga ifrån, klarade hon inte av det.

En onsdag när Per hade varit riktigt otrevlig mot henne, mådde hon väldigt dåligt. Trots det kunde hon inte säga ifrån. Istället tänkte hon att hon skulle slippa Per nästa dag, för en annan tandsköterska skulle jobba med honom. Men nästa morgon var även den andra tandsköterskan sjuk så hon skulle tvingas jobba med Per igen. Då bröt hon ihop och rusade iväg för att åka hem. I den situationen uppmanade en kollega henne att söka hjälp hos företagshälsovården. Men när hon bytt om och skulle åka iväg dök arbetsledaren upp och sa att han ändrade placeringen så hon slapp Per. Det tyckte hon var okay och stannade kvar.

Senare tog hon kontakt med oss på Etiska Nämnden och vi pratade om att hon måste ta tag i problemet. Vi bestämde att ta kontakt med personalavdelningen och kräva ett möte. Det har hon rätt till och det var i denna situation den bästa vägen eftersom Eva inte var med i facket.

På mötet fick hon möjlighet att berätta om hur illa hon blivit behandlad. Mötet bestämde då att hon inte mer skulle behöva arbeta med Per. Samtidigt beslutades att personalchefen skulle ha ett möte med Per. Det mötet ledde fram till att Per skulle gå i terapi för att komma tillrätta med sitt beteende.

Efter ett år genomfördes en utvärdering som slog fast att Eva nu mår bra eftersom hon slipper arbeta med Per. I samband med utvärderingen fick Eva frågan från arbetsledaren om hon kunde tänka sig att jobba med Per om det saknades personal. Då sa den dåvarande personalchefen: ”nej, det får ni lösa på annat sätt”.

Nu har det gått tre år och kliniken har fått en ny personalchef. Men Eva kan fortfarande inte tänka sig att arbeta med Per. Om hon skulle tvingas till det skulle hon säga upp sig.

Har du själv upplevt något liknande och behöver stöd för att lösa problemet. Ta gärna kontakt med oss på Etiska nämnden så ska vi försöka hjälpa dig.

 

Etiska nämnden
Svenska Tandsköterskeförbundet
 
Alla namn i artikeln är fingerade