”Då kastade han skalpellen efter mig”

Vad skall man göra . när en kollega går över gränsen? En tandsköterska som jobbar privat i en liten stad i södra Sverige kom in med följande fråga till STF:s etiska nämnd.

Fråga: .

Jag hamnade i en svår situation när min tandläkare bar sig illa åt inför en patient. Vi hade bedövat patienten och tandläkaren skulle börja sin behandling. Han ber att få en skalpell och jag ger honom denna. När jag vänder mig om kastar han skalpellen efter mig och den hamnar alldeles intill min hälsena. När jag frågar vad han gör får jag svaret: ”Rätt sak på rätt plats”.

Då reser patienten på sig och lämnar behandlingsrummet och säger till mig att göra det samma. Jag tar mina kläder och går också där ifrån. Patienten säger till mig: ”Jag står på din sida om det blir problem, och jag kommer inte att uppsöka denna mottagning något mer.”

Vad kan jag göra?

SVAR:

Din tandläkares beteende är naturligtvis aldrig okay. Du ska absolut inte finna dig i att bli behandlad på det visat och gjorde helt rätt som gick därifrån. Jag har en känsla av att din tandläkares humör kan ha varit ett problem även tidigare.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetstagare ha en bra arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Om det förekommer mobbning eller om folk blir illa behandlade på arbetsplatsen är det ett arbetsmiljöproblem. Enligt lagen är arbetsgivaren huvudansvarig för att ha en bra arbetsmiljö.

Det första är naturligtvis att prata med tandläkaren och lyfta fram problemet och hur du känner. Men jag har en känsla av att din tandläkare kanske inte är så intresserad av detta.

Nästa steg är att vända sig till skyddsombudet på din arbetsplats. Varje arbetsplats med minst fem anställda är skyldiga att ha ett skyddsombud. Skyddsombudet kan sedan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, som kan göra en arbetsplatsinspektion.

Om ni är färre än fem anställda och inte har något skyddsombud kan du vända dig till direkt till facket som då kontaktar din arbetsgivare. Även facket kan göra en anmälan till Arbetsmiljöverket och kräva en arbetsplatsinspektion.

Om du inte är med i facket blir det svårare. Då kan du göra en egen arbetstagaranmälan till Arbetsmiljöverket, via deras hemsida (av.se/om oss). Tyvärr är det här inte lika kraftfullt som om skyddsombudet eller facket anmäler. Arbetsmiljöverket har inte resurser att agera på alla arbetstagaranmälningar, men det kan ändå vara värt besväret eftersom anmälan blir arkiverad på Arbetsmiljöverket och din arbetsplats finns med i deras register.