”Du måste gå till din arbetsledare”

En tandsköterska . fick höra från en patient att tandläkaren luktade sprit, något som patienten reagerat över flera gånger. Hur skall tandsköterskan hantera situationen? Frågan besvarades av MonaLill Hulander på av STF:s etiska nämnd.

Hej,

Jag arbetar som tandsköterska och har fått höra från en patient att tandläkaren hos oss som hen går till luktar sprit. Det var inte första gången patienten uppmärksammade detta och hen känner ett stort obehag över situationen. Hur skall jag gå vidare med detta? Jag tycker att detta är väldigt olustigt, det gäller ju min arbetskamrat.

Tandsköterskan

 

Hej Tandsköterskan,

Tack för din fråga! Jag förstår din olustkänsla. Men det här är en situation som du snarast måste ta tag i, för allas bästa. Du måste gå till din arbetsledare och berätta om vad du fått höra. Sedan måste arbetsledaren ta frågan vidare till arbetsgivaren för kontakt med företagshälsovården. Om man inte har en avtalad företagshälsovård tar man kontakt med sjukvården.

Din arbetskamrat kommer sedan bli kallad till ett hälsosamtal och arbetsgivaren kommer tillsammans med företagshälsovården att arbeta vidare i ärendet. Arbetsgivaren är skyldig att ta hand om problemet som en sjukdom och hantera det på ett sådant sätt.

Man skall alltid ha i åtanke att missbruk är en sjukdom. Hur jobbigt det än känns att ta sådana här frågor om sin kollega vidare till närmsta chef, så måste det göras. Inte minst för din kollegas skull.