“Gäller att tro på det man gör”

Efter dryga tio . år som Västra Götalands tandvårdsdirektör och många fler inom Folktandvården är det i år dags att knyta ihop säcken och gå i pension. Eller? Gunnar Eriksson har aldrig backat och kanske är det just det som är viktigast av allt man företar sig i livet, att tro på sig själv och det man gör. Annars gör väl ingen annan det heller.

Gunnar Eriksson växte upp i Göteborg under ganska enkla förhållanden och sysslade mycket med idrott som ung.

– Jag märkte ju tidigt att lagsporter passade mig bra, det var mycket fotboll men framför allt handbollen och laget Redbergslid som vann mitt hjärta. Jag tror faktiskt att det var lagidrotten som gjorde att jag kom dit jag är idag, säger Gunnar Eriksson.

Just lagidrotten har gett Gunnar en förmåga att se allas stora värde och delaktighet och hur viktigt det är att kunna arbeta som ett team och dra nytta av allas olika kunskaper och förmågor.

Att jobba i team är något som Gunnar Eriksson värdesätter högt och han understryker hur viktigt det är att se helheten och alla individer. Se att alla behövs.

– Det fungerar ju inte att ha ett lag fullt av enbart stjärnor, man måste se att alla är lika viktiga för att nå framgång, säger han.

Gunnar Eriksson har ett långt arbetsliv inom Folktandvården att titta tillbaka på, när det nu börjar närma sig pension till hösten. I början av nittiotalet var han ekonomisk konsult för Göteborgs Stad, det var revisioner och andra typer av ekonomiska uppdrag som upptog hans tid. Det var lite slumpen som gjorde att han senare erbjöds tjänsten som ekonomichef i Folktandvården Göteborg.

– En kreativ och intressant arbetsuppgift som också skulle visa sig bli en stor utmaning. Det var borgerlig majoritet och Folktandvården stod inte högt i kurs vid det tillfället, så det blev en oerhört tuff period. Under fyra år fick vi nedskärningar på 15 miljoner årligen.

Konsekvenser från den stora nedskärningen inom Folktandvården blev att alla skolkliniker lades ner och all specialisttandvård flyttades till Odontologen på Medicinareberget och anställningsstopp infördes. Investeringsmöjligheterna blev minimala.

Framåt 1995 började en uppbyggnadsperiod och Gunnar Eriksson erbjöds det krävande jobbet som tandvårdsdirektör för Folktandvården Göteborg. Han fick gå en ledningsutbildning som gav stor input och fick ett ovärderligt yrkesmässigt nätverk.

– Dessutom räddes jag inte svåra uppgifter, och visste att jag hade ett stort arbete att sätta mig in i och genomföra då man i det här skedet påbörjade förberedelserna för att bilda Västra Götalandsregionen och allt vad det innebar.

2006 bestämdes att Folktandvården skulle bilda en egen organisation och få en egen styrelse. Folktandvården blev då en av världens största tandvårdsorganisationer. Gunnar sökte och fick jobbet.

Han fick möjligheten att anställa sin egen ledningsgrupp och fick en skara väldigt bra medarbetare med sig i sitt lag som följt honom i många år. Och tillsammans med dem började Gunnar Eriksson sin resa som tandvårdsdirektör och arbetet med att skapa en trygg och stabil tandvård med visionen ”Frisk i munnen hela livet”.

– Vi ville satsa på frisktandvård, tandvård till fast pris per månad där all bastandvård ingick och där man fick tydliga instruktioner om egenvård för att kunna sköta sina tänder rätt.

Därför var det viktigt att också verka utanför kliniken och möta barn och ungdomar och jobba med projektet FRAMM, Flour, Råd, Arena, Mat och Motivation. Folktandvården var tillbaka på skolan som arena med munhälsolektioner, samtal med fluorlackning av elever i grupp.

– Dessutom finns vi nu med på familjecentraler och hjälper till att förebygga sjukdomar och främja tandhälsan i kontakt med barn och föräldrar.

Arbetet bestod också i en uppgiftsväxling som innebär att man inom sina yrken – tandsköterska, tandhygienist och tandläkare – alltid ska arbeta på toppen av sin kompetens. En viktig del av planen 2017 är att titta ytterligare på tandsköterskornas roll och se vad de kan göra mer av och vilka moment som kan tillföras dem. Det är inte ovanligt att tandsköterskor idag är koordinatorer, ansvariga för inköp och logistik, klinikchefer eller så kallade Litor, lokalt IT-ansvariga.

– Det är verkligen en karriärväg att arbeta som tandsköterska eftersom du får en så stor inblick och förståelse för verksamheten. Du gör så många olika uppgifter och har en stor delaktighet i mycket av det som utförs på kliniken.

Gunnar Eriksson tror starkt på ett inkluderande arbetssätt och stöttar därför gärna det lokala systematiska förbättringsarbetet som han menar ska finnas på alla kliniker. Även här återkommer han till den viktiga teamkänslan och strävandet efter stabilitet och uppskattning för var och ens bidrag till en fungerande verksamhet.

– Jag tror att det är oerhört viktigt att arbetet är förståelsebaserat och att man som medarbetare på en arbetsplats har en klar bild över var man är och vart man ska. Det finns olika modeller för detta, bland annat är ju en bra dialog med sin närmaste chef mycket viktig.

Han berättar att de varje år har två utvecklingsdagar med alla 3 000 medarbetare närvarande. De har också två klinikledningsdagar där alla chefer och koordinatorer deltar. Även styrelsen deltar vid dessa tillfällen. Som kort handlar om hur går verksamheten? Når vi målen? Vad behöver vi göra de närmaste åren för att bli bättre och få friskare patienter?

För att skapa en god kontakt mellan medarbetare och ledning finns också frukostdialoger där Gunnar tillsammans med HR-chefen och kommunikationschefen träffar 10-12 slumpvis utvalda medarbetare och har möjlighet att diskutera allt som tillhör jobbet.

– Här är det viktigast att de personerna inte har chefstjänster eftersom input så ofta silas genom dem. Vi vill inte prata med cheferna vid de här tillfällena utan direkt med medarbetarna. Detta för att få så riktig information som möjligt om arbetsklimat, stämning på arbetsplatsen och problem som behöver lyftas.

Gunnar Erikssons långa arbete inom Folktandvården börjar lida mot sitt slut. Han kan se tillbaka på många viktiga uppgifter och utmaningar som han rott i land under sitt arbetsliv. Bland annat avskaffade han julklappar till alla medarbetare inom organisationen för att i stället stötta tandvårdsarbetet i länder där behovet av utveckling och hjälp är stort såsom Sydafrika och Rumänien.

– Min uppfattning är att vi sitter på en kunskapsskatt som vi har ett socialt ansvar att dela med oss av. Ansvaret sträcker sig utanför vårt eget lands gränser och jag ser att vi kan bidra till att höja andra länders nivå inom tandvården. Det är viktigt och värdefullt att få möjlighet att hjälpa, det stärker alla.

Och just så går tankarna hos Gunnar, nu mitt i arbetet under det sista året som tandvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen. Frågan är om han verkligen kommer att kunna lägga skorna på hyllan?

– Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag vill gärna fortsätta att bidra på något sätt, till exempel genom att jobba i föreningsstyrelsen. Jag har så mycket energi och älskar ju arbetet. Men visst, nu kommer jag att kunna ägna mer tid åt min stora familj och det känns väldigt bra.

 

Gunnar Eriksson

Ålder: 66 år

Bor: I Mölndal

Gör: Tandvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen

Gillar: Umgås med familjen, spela tennis och lyssna på musik, helst Neil Young, Eric Clapton och John Mayer. Spenderar också tid i löpspåret.

Ser fram emot detta efter pension: Att umgås mer med den stora familjen, fru, barn och barnbarn. Jobba lite mindre, gärna inom VGR eller tillsammans med min fru som arbetar med ledarutveckling

Folktandvårdens största utmaning just nu: Det är stor konkurrens om de olika yrkesgrupperna. Det är därför mycket viktigt att behålla och utveckla medarbetare och att skapa ännu bättre arbetsplatser med ökad trivsel där man vill stanna länge. Lön och löneutveckling är också en viktig faktor som vi måste fortsätta att jobba med.

 

Text: Josefine Bjelkholm
Foto: Niklas Maupoix